Interpelace Jiřího Valenty, poslance KSČM, ve věci vysokorychlostního internetu

5. 2. 2018

Poslanec KSČM Jiří Valenta interpeloval 25. 01. 2018 ministra průmyslu a obchodu Tomáše Hünera ve věci špatného stavu využití evropské dotace na vybudování sítě vysokorychlostního internetu pro veřejnou správu v ČR.

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Video: