Případ »Milada Horáková«  

26. 6. 2020

Tak jsem se ráno probudil, zapnu počítač a první co na mě „vyskočilo“ palcovými titulky, abych se omluvil za vraždu Milady Horákové! Řekl nám v rozhovoru jeden z našich členů!

Podle jeho slov začal o věci přemýšlet a říká si. Mě už je 63 let a já jsem v té době ještě ani nebyl na světě, když byla Milada Horáková popravena. Já se mám osobně omlouvat? A za vraždu?

A počítal dále!

Těm co je dnes 70 let, ti se tehdy sotva narodili, ti se také nemají za co omlouvat!

A říká si dále, těm co je dnes 80 let, to byly v té době malé děti, ti s její vraždou neměli také nic společného.

A ti, kterým je dnes dokonce 85 let, těm bylo tehdy 15 let a Ti nebyli členy žádné politické strany, natož soudci. Ti o vraždě Horákové možná slyšeli jako teenegeři, ale rozhodně ji oni neodsoudili k smrti a nepopravili.

A ti, kterým je dnes 88 let, jim bylo v roce popravy Milady Horákové 18 let, možná už byli členy tehdejší KSČ. Ovšem jich už není mnoho mezi námi, natož v současné KSČM a pokud ano, v naprosté většině to nejsou aktivní členové!

Takže je to trochu problém, omlouvat se za něco, co jste nezpůsobili. Nehledě na to, že Miladu Horákovou neodsoudila Komunistická strana, ta k tomu neměla žádné kompetence. Ale odsoudil jí legitimní státní orgán – soud, působící podle tehdy platné Ústavy a zákonů ČSR, které si schválili tehdy žijící lidé! 

Přesto všechno, KSČM po roce 1989, svými nejvyššími volenými orgány, a to sjezdy strany i ústředním výborem, již několikrát vyjádřila své negativní stanovisko k nejvyššímu trestu, který byl Miladě Horákové udělen. Byla ovšem doba, kdy po II. světové válce se zvýšilo napětí mezi nově vzniklými bloky a obě strany řešily některé problémy jinak, než podepsaly v roce 1948, tedy ve Všeobecné deklaraci lidských práv a svobod. To se týkalo zemí Východu, stejně jako zemí Západu. 

Napětí, které vzniklo zvláště po Churchillově vystoupení v americkém Fultonu v roce 1946 „O zatažení železné opony na východě“, což znamenalo vyhlášení "Studené války", a při přijetí Trumanovy doktríny »o zadržování komunismu«, vrcholilo v období, kdy »deklarace« vlastně přestala být dodržována. To se projevilo nejen v přijetí represivních zákonů na Východě, ale i např. v McCartyho »honbě na čarodějnice« v USA, v rehabilitaci Frankova režimu ve Španělsku ap. 

Do tohoto období spadá také proces s Miladou Horákovou. Její protistátní činnost, podle tehdejšího chápání protistátní činnosti, byla příslušnými orgány státu doložena! Po roce 1990 to přiznal i režimní tisk, i když slovo »protistátní« nahradil propagandisticky a účelově slovem »protikomunistický« a dodatečně ji zařadil jako účastnici tzv. třetího odboje. 

Za tyto prokázané činy byla Milada Horáková tehdy odsouzena. Ovšem k trestu, který neodpovídal charakteru její činnosti, jež byla zřejmě více špionážní než ozbrojená činnost! 

Dnes je Milada Horáková hodnocena jako oběť tzv. »komunistického režimu«, i přesto, že z pohledu tehdejších zákonů se provinila proti této republice.

KSČM však odsuzuje její tehdejší potrestání rozsudkem smrti! Upozorňuje zároveň na to, že zmíněné represivní zákony vznikly až poté, co ze Západu přišedší rychle vyškolení agenti začali na našem území vraždit, plnit špionážní úkoly a ničit hodnoty. V odpovědi byla použita až přehnaná represe a došlo k řadě velmi sporných procesů a rozsudků! 

Je třeba ovšem připomenout, že prvními zavražděnými v této tzv. »Studené válce« agenty vyškolenými za našimi západními hranicemi byli již v květnu 1948 v Praze štáb. stržm. Procházka, vedoucí oddělení ÚV KSČ Schramm a stržm. Lepší v Karlových Varech.

KSČM nadále odsuzuje politiku »oko za oko«, což se týká i rozsudku s Miladou Horákovou!

A ještě k TOP 09, pánům Kalouskovi a Schwarzenbergovi! Pan Kalousek organizoval v Poslanecké sněmovně akci, kdy při tiskové konferenci poslanců KSČM jakási skupina přihlouplých mladíků promítala na řečnický pultík obrázek Milady Horákové. To vše v souvislosti se 70. výročím její popravy.

To kníže Schwarzenberg, čestný maskot TOP 09, podporoval jako český ministr zahraničních věcí vybombardování a vyrabování Libye a zavraždění jejího vůdce Muammara Kaddáfího! To on aktivně podporoval tzv. „Syrskou exilovou opozici“, rozuměj žoldáky a dobrodruhy z celého světa, aby se zbraní v ruce svrhli legálně zvolenou syrskou vládu a v demokratických volbách zvoleného syrského prezidenta Bašára Assada! To on aktivně podporoval ozbrojený státní převrat na Ukrajině, na kyjevském Majdanu, který se tam uskutečnil za pomoci ozbrojených fašistických bojůvek „Pravého sektoru“ a jiných. To všechno se stalo nedávno, ne před 70 lety. A Schwarzenberg u toho byl osobně! On pro to osobně hlasoval! On to aktivně podporoval! V Sýrii a v Libyi jsou kvůli těmto válečným agresím bez mandátu Rady bezpečnosti OSN a válečným zločinům desítky tisíc mrtvých nevinných lidí, kteří se ničím neprovinili, kteří chtěli žít! Na Ukrajině jsou již tisíce mrtvých.

Jestli se má někdo nyní omlouvat za vraždění, tak je to TOP 09 za svojí politiku, Adamová – Pekarová, Kalousek a hlavně politický gauner Schwarzenberg!

Autor: 
Jaroslav KOJZAR + Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Haló noviny + Mediální úsek Plzeňského KV KSČM