Stanovisko Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM k aktuální politické situaci

7. 9. 2020

Členové Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM na svém posledním jednání dne 7. 9. 2020 v Domažlicích, opětovně projednávali priority krajského volebního programu KSČM v nadcházejících volbách.

Vyslovili znepokojení nad stavem krajského zdravotnictví, což souvisí i s bezpečnostní situací v kraji. Zejména poukázali na značnou personální krizi projevující se v nedostatku lékařů a dalšího zdravotnického personálu. Poukázali na problém financování nemocnic ze strany pojišťoven, kde jeden a týž úkon má v každé nemocnici jinou hodnotu a kdy současní vedoucí manažeři Plzeňským krajem založené společnosti "Nemocnice Plzeňského kraje, a.s." lepší podmínky nevyjednali, přičemž platy managementu ve srovnání s ostatními zaměstnanci jsou více než nadstandardní! 
Podstatně se zhoršilo vzdělávání lékařů, kdy mnohá zařízení nemají vzdělávací akreditace. Lékaři tak odcházejí do větších zařízení a navíc za lepšími finančními podmínkami do zahraničí.

Členové Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM také poukázali na stav dopravy v kraji, kdy přepravu občanů nově zajišťuje soukromý dopravce. Ten se od začátku potýká s mnohými problémy, které nesnesou omluvy. Přidělení zakázky soukromému dopravci je provázeno podezřením, že výběrové řízení neproběhlo jak mělo, a tedy vše směřovalo k tomu, aby zakázka byla přidělena tomuto soukromému dopravci. 
Oba tyto problémy jsou spojeny s působením bývalého hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda, který přestože slíbil nápravy, pro ně nic neudělal, naopak rezignoval a stal se politickým přeběhlíkem bez odpovědnosti vůči občanům kraje, kterou na sebe vzal v roce 2016, kdy se stal hejtmanem za ČSSD.

Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM se obrací na občany kraje v předvolebním období, aby se seznámili s volebním programem a prioritami KSČM. V nadcházejících volbách aby dali přednost těm, kteří chtějí problémy řešit v jejich prospěch, tedy hlasy odevzdali kandidátům KSČM.

Odkaz na krajský volební program KSČM pro roky 2020-2024 níže:

https://plkr.kscm.cz/cs/volebni-program-kscm-pro-volby-do-zastupitelstva...

Autor: 
Dr. Jan Rejfek, tiskový mluvčí Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM, zasedání v Domažlicích