Úřední šiml dnes zařehtal!

12. 10. 2021

V Plzeňském kraji a možná i jinde v krajích dnes vstoupil do kotlíkových dotací Státní fond životního prostředí. Dnešním dnem je možné podávat žádost na SFŽP o kotlíkové dotace.

Jestliže doteď v předchozích III. etapách, šly všechny žádosti o kotlíkové dotace pouze přes krajské úřady, tak nyní v roce 2021 je to rozdělené.

Krajský úřad v Plzeňském kraji bude vyřizovat kotlíkové dotace pro sociálně slabší občany a penzisty s tím, že zde sociálně slabší občané budou mít povinnost dokládat úřadu své příjmy za rok 2020, zda splňují podmínky pro získání dotace.

A Státní fond životního prostředí bude vyřizovat všechny žádosti o kotlíkovou dotaci u občanů s větším příjmem než 170.900,- Kč na občana v konkrétní domácnosti za rok 2020.

Na Krajském úřadu nejsou nové podmínky pro přidělení kotlíkových dotací ještě k dnešnímu dni známé. SFŽP otevřel dotační titul dnes 12.10.2021. 

Ten kdo nikdy předtím nespolupracoval se SFŽP a neměl "tu čest" se seznámit s jejich elektronickým systémem pro podávání žádostí, se až dnes dozvěděl, jakou byrokratickou džunglí musí projít!

Průměrně inteligentní člověk bude mít hodně práce, a nervy na pochodu, pokud si bude chtít vyřídit žádost o dotaci na SFŽP sám, aby se tou džunglí byrokratických požadavků SFŽP prosekal a mezitím si oběhne pár státních institucí.

Musí jít nejdříve na Czechpoint ověřit svojí identitu elektronicky. Bude muset na Českou poštu, nebo na Czechpoint jít převést potřebné doklady z papírové do elektronické podoby, do tzv. autorizované (!) konverze dokumentů, (nejde to jen běžně nascanovat), obdobné to bude s vystavením plné moci pro nějakého jeho zástupce, případně bude muset mít založenou datovou schránku k odeslání dokumentů na SFŽP, nebo e-mail opatřený  elektronickým podpisem. A za to vše bude platit. Prostě úředníci SFŽP si nebohého občana „pěkně“ podají!

Czech point neuděluje elektronickou identitu na všechny oblasti, ale přesně na vymezené účely, které bude muset občan přesně pojmenovat. Mě osobně se stalo, že na poště, která by měla být hlavním garantem obsluhy Czech point si s mým požadavkem nevěděli rady, tak jsem musel jít na městský úřad. Když jsem chtěl následně po úřadu, kde je kontaktní bod Ctzech pointu zřídit elektronický podpis, tak mě poslali na poštu, že to nedělají a neumí.

Ten, kdo nepracuje s internetem, a s počítačem, je absolutně bez šance získat na SFŽP kotlíkovou dotaci!

To, co doposud vyžadoval krajský úřad u kotlíkových dotací bylo pro mnohé starší lidi na hraně, ale dalo se to zvládnout, i když šlo o velké množství informací a papírů.

Ovšem Státní fond životního prostředí to je jiná „kláda“, proti dosavadním požadavkům krajského úřadu na občana!

Heslo “úřad vstřícný občanům dostalo dnes opět po papuli! A občané také!"

Úřední šiml dnes opět hlasitě zařehtal!

 

 

 

Autor: 
Vladimír Kovář
Zdroj: 
SFŽP, Czechpoint, MěÚ