V Plzni se uskutečnila krajská oslava Mezinárodního dne žen

7. 3. 2018

V kulturním domě PEKLO v Plzni se uskutečnila ve středu, dne 7.3.2018, od 15:00 hodin, krajská oslava Mezinárodního dne žen. Do tohoto kulturního stánku se přišlo pobavit několik stovek lidí ze všech okresů Plzeňského kraje.

Přicházející ženy vítala karafiáty skupinka mužů v čele se Zdeňkem Chýnovským, kandidátem KSČM do podzimních senátních voleb.

Odpoledním programem účastníky provázela moderátorka Dr. Zdeňka Hornofová. Ženy přivítal a k jejich svátku jim oficiálně popřál krajský zastupitel za KSČM Ing. Karel Šidlo. Ten ve svém projevu připomněl vznik a historii tohoto svátku a dotkl se i aktuálních problémů, například s imigranty a jejich rozdílným chápáním postavení ženy v rodině i ve společnosti.  S krátkou zdravicí k ženám k jejich svátku vystoupil také europoslanec za KSČM MUDr. Jiří Maštálka. Ženy z Plzeňského kraje přijela pozdravit do Plzně také celostátní předsedkyně Levicového klubu žen Květa Šlahůnková z Prahy.

K tanci a poslechu hrála dechová hudba Václava Gusta se zpěvačkou Zlatkou Kráčmerovou. Se zábavným kulturním pásmem vystoupil ženský soubor, který si říká "Hradecké panenky" a v programu vystupovaly také plzeňské mažoretky Maršálky, které sklidily velký aplaus od přítomných v sále za svá vystoupení.

Celou akci organizovaly Levicový klub žen Plzeň - město, Český svaz žen, Krajská rada seniorů a zašťiťoval ji také Krajský výbor KSČM Plzeňského kraje. Akci navíc pomáhali sponzorsky zabezpečit poslanec Parlamentu ČR za KSČM PhDr. Ing. Jiří Valenta, europoslanec MUDr. Jiří Maštálka, zastupitelé za KSČM Plzeňského kraje i Plzně-města. Finančně přispěl i KV KSČM.

Oslava svátku MDŽ 2018 se v Plzni vydařila, měla důstojný průběh a účastníkům se program líbil. Organizátorky přislíbily, že příští rok v březnu 2019 se opět při oslavě MDŽ zde setkáme.

Fotogalerie

Zdeněk Chýnovský - kandidát KSČM na senátora vítá účastnici oslav MDŽ květinou
Ing. Karel Šidlo - krajský zastupitel za KSČM při oficiálním zahajovacím projevu k MDŽ a k přítomným ženám
Europoslanec za KSČM - MUDr. Jiří Maštálka při zdravici k ženám k MDŽ
Květa Šlahůnková - předsedkyně Levicového klubu žen České republiky
Dr. Zdeňka Hornofová - moderátorka odpolední akce oslavy MDŽ
Nejmladší družstvo mažoretek Maršálek z Plzně při ukázce své skladby
Starší mažoretky Maršálky na oslavě MDŽ v Plzni
Pohled na starší mažoretky Maršálky z pódia
Orchestr Václava Gusta
Kapelník Václav Gust hrající na kytaru a zpěvačka Zlatka Kráčmerová
Hradecké panenky při jednom svém vystoupení
Pohled z balkonu na Hradecké panenky (soubor je z Plzně - severu)
Hradecké panenky při jiném vystoupení
Hradecké panenky
Pohled na taneční páry z balkonu
Europoslanec MUDr. Maštálka tančí s předsedkyní Krajské rady Levicového klubu žen Andělou Kalašovou
Ing. Lubomír Porvich, zastupitel za KSČM z Horšovského Týna při tanci s jednou z účastnic oslav MDŽ z Domažlického okresu
Pohled do sálu na taneční páry
Vlevo Alexandra Nágrová (okres Ps) - krajská zastupitelka za KSČM a vedle ní asistentka poslance PhDr. Ing. Jiřího Valenty bez poslance, který právě zasedá ve Sněmovně.
Předseda OV KSČM Rokycany s. RSDr. Karel Šmejkal v obležení soudružek z Rokycanského okresu
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Zdeněk Chýnovský po splnění důležitého úkolu, žádná žena nesmí vstoupit do sálu, aniž by obdržela kytičku
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Pohled na účastníky na balkónu
Pohled na účastníky na balkónu
Pohled na taneční páry z balkónu
Pohled na účastníky oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Pohled na taneční páry v sále
Pohled na účastnice oslavy MDŽ u jednoho ze stolů v sále
Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM