Filip: Česká republika léta platí miliardy za členství v mezinárodních organizacích, přínosy nezná aneb nedivte se mi, že nemám důvěru v ministra zahraničních věcí

15. 6. 2020

Jsem rád, že kontrola NKÚ zjistila, že ačkoliv nové smlouvy či další finanční závazky by měla schvalovat vláda a mělo by s nimi být seznámeno ministerstvo zahraničí, běžně se tak neděje.

„Ministerstvo zahraničních věcí má mít také celkový přehled o tom, s jakými mezinárodními organizacemi ČR spolupracuje a jaké jsou přínosy této spolupráce. Žel ani k jednomu si ale nedokázalo zajistit potřebné informace, a neplnilo tak úkoly dané usnesením vlády,” uvedla kontrola.

Už v minulých letech se objevily informace, že Česká republika je součástí takových institucí jako Úřad pro mořské dno, Mezinárodní chladírenský úřad nebo Mezinárodní organizace Frankofonie, která sdružuje země, které používají francouzštinu. A to uvádím raději ty významnější. Nakonec, když jsme jako poslanci KSČM chtěli, aby z otázek pro referendum nebyla vyloučena možnost zeptat se na smysluplnost některých mezinárodně právních smluv, tak nás mnozí pomlouvali, že požadujeme nemožné. Opak byl a je pravdou.

Kabinet už v roce 2013 uložil resortům, aby v rámci mezinárodní spolupráce našly kapitoly, v nichž je možné ušetřit. Ministerstva navrhla úspory ve výši 18 milionů korun, ovšem následně nikdo nesledoval, zda byly navržené úspory realizovány. V roce 2018 tak bylo 10,8 milionů korun vyplaceno organizacím, v nichž bylo navrženo členství ukončit.

Kontroloři nakonec vlastní pílí zjistili, že v roce 2018 spolupracovala ČR s 477 organizacemi a zaplatila jim 4,4 miliardy korun. V případě 233 organizací byl přínos vyhodnocen, u 244 nikoliv.

Ještě pořád si myslíte, že lze všechno dopředu bez argumentů odsoudit jen proto, že to požaduje KSČM? No možná, že o tom někteří ani nebudou diskutovat, aby se o tom raději veřejnost nedozvěděla, zato poskytnou jiné balastní informace ze života tzv. celebrit.

Autor: 
Vojtěch Filip, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a předseda ÚV KSČM