Generální stávka proti důchodové reformě ve Francii je i naše záležitost

9. 12. 2019

Generální stávka ve Francii, která propukla 5. prosince, by mohla dlouhodobě ochromit celou zemi. Již v prvních hodinách stávky se tak stalo. Na neomezenou dobu hodlají přerušit práci zaměstnanci pařížského dopravního podniku RATP, železnic, dopravců v kamionové dopravě i v letecké společnosti Air France. Dělníci a ostatní pracující výše zmíněných firem našli společnou dohodu proti tvrdé neoliberální Macronově vládě. Není to první pokus dnešního francouzského prezidenta a není to ani první obdobný pokus z řad jeho předchůdců - francouzských prezidentů, smutno dodat socialistických. Není to první pokus francouzských pracujících se bránit.

Podstatou generální stávky je především nejdůležitější sociální reforma, kterou chce do konce svého funkčního období v roce 2022 uskutečnit prezident Emmanuel Macron. Nový systém má být zaveden od roku 2025 a má ukončit roztříštěnost na jednotlivé důchodové systémy pro určité profesní skupiny. Je to scénář obdobný z jiných zemí. Zaměstnancům třeba hrozí, že budou muset pracovat do pozdějšího věku. Jak je to podobné tomu, co zde prosazovaly poslední vlády Občanské demokratické strany, TOP 09 a dalších.

Například odborům pařížského dopravního podniku RATP vadí, že pracovníci městské hromadné dopravy ve francouzské metropoli by po reformě penzí přišli o různé, desetiletí vybojovávané relativní výhody, například o předčasný odchod do důchodu. Také železničáři chtějí protestovat kvůli ztrátám některých výhod včetně ukončení speciálního režimu pracovníků na železnici.

Celou Francii tak zachvátil dopravní chaos s výhledem pokračování v dalších dnech.

Rovněž pasažéři leteckých společností by se měli připravit na značné komplikace. I pracovníci v letecké přepravě mají být opatřením francouzského prezidenta tvrdě postihnuti. Stávky mají obzvlášť těžce dolehnout na Paříž. Uzavřeny zůstaly a dále zůstanou některé linky metra. Ke stávce se připojili v řadě míst také zaměstnanci nemocnic, policisté a hasiči. Rovněž pak školy nebo popeláři.

Solidaritu s francouzskými dělníky a ostatními pracujícími vidím a vnímám jako zásadní. Nejen v rovině politických sympatií, ale také věcné a odborové solidarity. Vládnoucí pravici ve Francii tvoří klaka prezidenta Macrona, která obdobně jako hnutí ANO v České republice chce být rozkročena nad politickými stranami. Svého času se jí dekretem prezidenta podařilo naprosto liberalizovat pracovní právo a zbavit zaměstnance podstatných práv. I v České republice byly učiněny pokusy liberalizace zákoníku práce. Solidarita OS ČMS se opírá o solidaritu Světové odborové federace, vychází také z praktické solidarity našich organizací v pražské hromadné dopravě, jiných místních hromadných dopravách, našich organizací v autobusové, kamionové dopravě, službách. Ty mnohokrát dokázaly francouzské odboráře bratrsky morálně i věcně podpořit. Boj za sociální a ekonomická práva zaměstnanců je zákonný a vyžaduje ke svému úspěchu mezinárodní solidaritu. Pokud francouzští pracující nezastaví neoliberální představy, zhorší se situace pracujících i v ostatních zemích Evropské unie a dojde k posílení ambicí jejich vládnoucích elit.

Autor: 
Stanislav GROSPIČ, předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska