J. Švarcbek: Agentury a jejich podíl na současném stavu

21. 7. 2017

Ekonomika šlape, všude se o tom mluví, shánějí se zaměstnanci, zejména řidiči, operátoři, prodavačky, pokladní. Stát rozdává peníze na různé více či měně potřebné projekty, ministerstva dávají největší odměny v historii. Prostě paráda.

Lidové přísloví říká, že každá mince má dvě strany. Toto přísloví potvrzuje i rozhovor se starostou Kostelce u Stříbra na Tachovsku, který byl otištěn v Parlamentních listech dne 20.7.2017. Rozhovor nejen mapuje vznik a rozvoj průmyslových zón u Kostelce a Boru, ale i negativa, co takový rozvoj přináší místním obyvatelům. Jako obyvatel Tachovska tuto problematiku vnímám osobně , přímo na vlastní kůži, v rámci svého povolání jezdím po celém okrese a vnímám radosti a starosti místních obyvatel. V poslední době je  více těch starostí. Zejména o bezpečnost, kvalitní život a zdravotní služby. Je zřejmé, že masivní výstavba průmyslových a zejména spedičních hal je předimenzovaná na místní poměry. Je zřejmé, že nikdo z kompetentních orgánů tuto zdravou přiměřenost neřešil. Celé to jen ukazuje, jak funguje kapitalismus. Nedostatek regulace vede ke vzniku bublin a při následném prasknutí bubliny k těžko řešitelným důsledkům. Kapitalistu zajímá jen výkon a cena práce. Pracovní sílu se snaží při nedostatku našich pracovníků nahradit pracovní agentury.

Jako kandidáta na poslance mě zajímá, jak je možné, že v našem státě existuje  2 100 pracovních agentur, když v Německu jich je jen 600? Nabízí se odpověď, že je opět nikdo nekontroluje a nehlídá zákonnost a podmínky jejich podnikání. Zajímá kompetentní orgány, jak tyto firmy zdaňují? Jak se starají o pracovníky , které přivezou do naší republiky za prací? Jak je řešeno jejich sociální a zdravotní zabezpečení? Pokud řeknou příslušné orgány, že provádějí dostatečný dohled, tak to není zcela jistě pravda. Vím o čem mluvím! Žiji zde.

Z pohledu komunisty je mi zřejmé, že kapitalistovi je jedno , jak a na kom vydělává peníze. Když přestane vydělávat, své podnikání zabalí či přestěhuje jinam. My jsme nyní ve stádiu, kdy se dováží zaměstnanci, kteří místním občanům vytvářejí problémy. Zaměstnavatelům takoví zaměstnanci vyhovují. Když nepodávají výkon, tak je vyhodí a dovezou jiného. Tito zaměstnanci jsou rádi za práci a nestávkují. Nejsou organizováni v odborech. Takový pracovní model je jistě sen každého podnikatele. My však nesmíne dopustit, aby se takto nahrazovali odboráři a stálí zaměstnanci. Zcela jistě by byl narušen sociální smír ve společnosti.

Autor: 
Josef Švarcbek, kandidát do PSP ČR za Plzeňský kraj
Zdroj: 
Josef Švarcbek, kandidát do PSP ČR za Plzeňský kraj