Stanovisko pléna Plzeňského KV KSČM

21. 9. 2020

Členové KSČM od samého vzniku komunistické strany, vždy bojovali za důstojný život bez válek, bídy, hladu a vykořisťování. Velmi kriticky se vymezovali a vymezují k současným poměrům pracujících v České republice, Evropské unii i ve světě. Za priority, které i dnes ve 21. století jsou stále aktuální, je úsilí o spravedlnost a vymahatelnost práva, zdravé vlastenectví. Jsou proti překrucování historie a dějin, které se v republice stalo běžnou záležitostí.

Nelze bez povšimnutí nechat i taková vyjádření, kterých se dopouští pravicoví politici na adresu prezidenta republiky a předsedy vlády, včetně výhrůžek o jejich smrti.

Plzeňský KV KSČM vyzývá občany, aby se hlouběji seznámili s prioritami a programem KV KČM, která jako jediná hájí zájmy většiny občanů kraje. Aby odsoudili přeběhlictví a více si všímali problémů, které se v kraji vyskytují, a které zůstaly neřešeny z období hejtmanství bývalého sociálnědemokratického hejtmana Josefa Bernarda.

Ochrana zdraví, zejména v období pandemie COVID 19, zabránění dalších migračních vln, které s ochranou a obranou území Plzeňského kraje úzce souvisí. Aktivní řešení celé problematiky zdravotnictví, dopravy, ale i ochrany životního prostředí, včetně vody, jako základní suroviny života lidí, sociální spravedlnost a rovnost pro všechny, to všechno jsou otázky, které by měl mít každý občan na paměti.

Nadcházející senátní, ale především krajské volby by měly být příležitostí se aktivně k těmto myšlenkám připojit a přihlásit.

Odevzdejte hlas kandidátům KSČM, kteří jsou připraveni všechny výše uvedené problémy řešit ve prospěch většiny lidí. KSČM i v Plzeňském kraji je stranou moderní a schopnou vnímat potřeby lidí s potřebnými zkušenostmi. Vždyť na správě kraje se již jednou podílela, a to velmi úspěšně.

Členové pléna Plzeňského KV KSČM                          Plzeň, 21. září 2020