Stanovisko Výkonného výboru Plzeňského KV KSČM k aktuální politické situaci v kraji

5. 1. 2021

Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM na svém prvním jednání v novém roce, konaném dne 5. ledna 2021 v Plzni, projednal mj. přípravu krajské nominační konference KSČM pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

V další části jednání také posoudil politicko - společenskou situaci v České republice, a potažmo v Plzeňském kraji, vzniklou po loňských říjnových volbách do Zastupitelstva Plzeňského kraje (ZPK). 

VV KV KSČM, v této souvislosti, vzal s politováním na vědomí stav vzniklý po jednání Zastupitelstva PK ze dne 21.12.2020, kdy byla znemožněna některým zvoleným subjektům (politickým stranám a hnutím) činnost a přístup k nezbytným informacím k zastupitelskému rozhodování, jež by měly generovat pracovní a poradní orgány zastupitelstva, tzn. výbory.

Nová „krajská vláda“, povolebně vytvořená „slepencem“ ODS/TOP 09 a STAN s přeběhlíkem Josefem Bernardem a Piráty, již v jednom ze svých úvodních usnesení, zcela ignorovala princip poměrného zastoupení, a to právě ve zmíněných poradních orgánech ZPK. Tento princip, který by měl v demokratické společnosti odrážet volební výsledek, a tedy respektovat vůli všech voličů bez rozdílu, předurčoval 92 tzv. výborových míst vládnoucí koalici a 73 míst opozici, kterou v novém volebním období 2020 – 2024 tvoří zastupitelky a zastupitelé zvolení za ANO 2011, ČSSD, SPD a KSČM. 

Nezbytný respekt k výsledkům demokratických voleb nebyl bohužel respektován a zastupitelé vládní koalice prosadili pro sebe, své známé a své příbuzné plných 132 výborových míst, přičemž jim nikterak nevadilo, že někteří z jejich řad obsadí místa i ve dvou výborech!

Devět nových, pro svoji činnost uvolněných předsedů výborů, s odměnou téměř 90000 Kč měsíčně také jednoznačně ilustruje fakt, že spíše než o dobro občanů, půjde o klientelismus a dobře honorované posty. I proto se nelze divit, že koalice byla nucena schválit schodkový rozpočet ve výši 1,3 miliardy Kč, jehož nezanedbatelnou část tvoří také nepřiměřené odměny funkcionářům ZPK.

Zastupitelé zvolení za KSČM návrh rozpočtu Plzeňského kraje na rok 2021 nepodpořili! 

Hodnotíme jako nevhodné a občansky necitlivé vyjádření nové hejtmanky k „Etickému kodexu ZPK“ a možnému zveřejňování jeho signatářů z řad zastupitelů na webu Plzeňského kraje, které jen dokazuje, komu tento dobrovolný dokument, koncipovaný na morálce a odpovědnosti směrem k občanům vadí. 

Bez ohledu na tyto okolnosti VV KV KSČM deklaruje, že zastupitelé Plzeňského kraje zvolení za KSČM, budou i nadále trvat a vycházet z respektu ke svému volebnímu programu a prosazovat jeho realizaci ve prospěch všech sociálních skupin občanů, a to bez ohledu na jejich ekonomický status a společenské postavení.

 

Výkonný výbor Plzeňského KV KSČM, Plzeň, 5. ledna 2021

 

 

 

 

Autor: 
RSDr. Jan Rejfek, tiskový mluvčí Plzeňského KV KSČM