Co znamená návrat inflace? Znehodnocování úspor v bankách ...

19. 8. 2021

Současný vývoj ukazuje, že ČNB dynamiku inflace podcenila, a proto byla nucená velmi významně korigovat (směrem nahoru) své prognózy a také tomu podřídit svou monetární politiku. ČNB si nyní bude klást za cíl zkrotit inflaci tak, aby byla vnímána jen jako krátkodobý výkyv, a nepřevedla se do dlouhodobějších inflačních očekávání.

Kromě grafu z ČSÚ (viz níže) ještě doplňme, že průměrná roční míra inflace je 3,2 %, tedy nad inflačním cílem i s tolerančním pásmem. Meziměsíční inflace (červenec 2021 vůči červenci 2020) je  3,4 %. Inflace k předchozímu měsíci (červenec 2021 k červnu 2021) je dokonce 1 %, což ukazuje skutečně na silnou dynamiku, kterou nutně občané musí pocítit.

Celý článek zde:

Autor: 
Ilona Švihlíková
Zdroj: 
http://casopisargument.cz/?p=37506