Kandidáti KSČM do krajského zastupitelstva

vedoucí kandidát v Plzeňském kraji
2. kandidát do Zastupitelstva Plzeňského kraje
3. kandidát do Zastupitelstva Plzeňského kraje
4. kandidát do Zastupitelstva Plzeňského kraje
5. kandidát do Zastupitelstva Plzeňského kraje

 

 

 

 

 

Volební program Plzeňského kraje 2020

KSČM PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO VOLBY

DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

 

 

  • Bezpečnost, ochrana života, zdraví a majetku občanů nejsou pro nás planou frází

V rámci reálných kompetencí kraje, za aktivní spolupráce s příslušnými orgány, přispějeme ke klidnému a bezpečnému životu obyvatelstva.

 

  • S nemocnicemi a zdravotní péčí nelze spekulovat ani jinak kšeftovat

Odmítnutí snah některých pravicových subjektů o privatizaci krajských nemocnic a nepřipuštění tendence k omezování jejich provozu.

 

  • Aspekt chybějících zařízení sociální péče nemůže snižovat kvalitu života seniorů a některých skupin tzv. hendikepovaných, občanů

Prosazení vybudování domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a dalších chybějících typů a druhů sociálních zařízení, a to i za využití čerpání finančních prostředků z příslušných evropských fondů.

 

  • Školská soustava zřizovaná krajem musí projít nezbytnou modernizací

Zajištění rekonstrukce školských budov, jejich modernizace a dovybavení učeben dle evropských standardů.

 

  • Infrastrukturní sítě jsou nezbytnou podmínkou kvalitního života obyvatel našeho kraje

Nelze připustit ztrátu dopravní obslužnosti, je potřeba se zaměřit na opravy silnic ve správě kraje, umožnit všem občanům regionu přístup k pitné vodě, což doposud není ve všech obcích samozřejmostí.

 

  • Venkov musí zůstat místem pro kvalitní a plnohodnotný život

Podpora obcí konkrétně a přesně zacílenou dotační politikou, vyvinutí snahy o změnu v rozpočtovém určení daní ve prospěch obcí aj.

 

  • Nezadluženost kraje je hlavním znakem odpovědného hospodaření

          Podpora vyrovnaného rozpočtu a efektivního hospodaření s finančními prostředky

           a majetkem kraje.