KSČM představila novinářům kandidáty KSČM na senátory pro senátní volby 2018

29. 6. 2018

Ve volebním obvodu č. 8 - Rokycany - Plzeň-sever – Beroun, bude za KSČM kandidovat 

Zdeněk Chýnovský

volby17-zc-2469 - Copy.jpg
Narozen v r. 1964, ženatý, 1 dospělý syn, člen KSČM, bytem Horní Bříza, zastupitel města v Horní Bříze, pracuje na MěÚ Horní Bříza jako technik.

V čem vidí problémy, jakým oblastem by se chtěl věnovat jako senátor:
* Senátoři ztratili kontakt s obcemi i městy v jejich regionu. Lidé neznají svého senátora v tomto okrsku, ten je neviditelný. Přitom na obcích je spoustu problémů, které by potřebovaly obce pomoc řešit.
* Největší problém senátorského volebního okrsku vidí v tom, udržet do budoucna Rokycanskou nemocnici funkční, aby lidé z regionu nemuseli jezdit do nemocnice do Plzně, nebo jinam.
* Chce ve spolupráci se starosty a zastupitelstvy přilehlých obcí vést společnou debatu i práci na téma zachování rázu bývalého vojenského újezdu Brdy v nezměněné podobě, jako je nyní.

Ve volebním obvodu č. 11 – Domažlice - Klatovy, bude za KSČM kandidovat: 
RSDr. Josef Švarcbek

volby17-zc-2553 - Copy.jpg
Narozen v roce 1955, od roku 1962 bydlí v Plané u Mariánských lázní na Tachovsku. Rozvedený, má dva dospělé syny a dva vnuky.  Dříve pracoval jako pohraničník, nyní již 31 let pracuje jako velitel profesionální jednotky Hasičského záchranného sboru v Plané, člen KSČM, zastupitel města Planá. Dva roky od roku 2004 byl poslanec Parlamentu ČR, jako náhradník za MUDr. Jiřího Maštálku, který byl zvolen do Evropského parlamentu.

V čem vidí problémy, jakým oblastem by se chtěl věnovat jako senátor:
* Bezpečnostní politika státu
* Podpora hasičům, integrovaný záchranný systém
* České zdravotnictví – prioritní zabezpečení zdravotní péče občanům ze strany státu
* Starost o důchodce, důstojný život ve stáří
* Dopravní obslužnost v regionu

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM