Důležité dokumenty k minulosti

Některé důležité dokumenty k minulosti komunistického hnutí.

19. 6. 2020

K 75. výročí ukončení 2. světové války a k blížícímu se výročí přepadení Sovětského svazu hitlerovským Německem a jeho evropskými vazaly uveřejnil Sputnik článek ruského prezidenta Vladimira V. Putina. Pro české čtenáře, především ty mladší, zblblé mainstreamem a "veřenoprávními" sdělovadly a již ze školních lavic zanedbané v historií budou jistě mnohé pasáže překvapením.  

21. 8. 2019

CO SE NA TEN POVĚSTNÝ ROK 1968 PODÍVAT OČIMA GLOBÁLNÍHO ŘÍZENÍ, PROTOŽE PŘES STÁTNÍ ŘÍZENÍ SE NA NĚJ DÍVÁ KDEJAKÝ MILOVNÍK PROPAGANDY?

12. 5. 2016

Lidé vždy toužili vytvořit řád založený na svobodě a rovnosti. Svět se dnes rychle mění, budoucnost lidstva je však stále velmi nejistá.

12. 5. 2016

Změny v hospodářském a společenském životě české společnosti, které proběhly po listopadu 1989, umožnily vznik malých a středních podnikatelů. Tato skupina zaujímá důležité místo v české ekonomice a na rozdíl od expanze zahraničního kapitálu do velkýc

12. 5. 2016

KSČM ve věci svého postoje k stalinismu a dalším nedemokratických praktikám rozhodně trvá na usnesení stranických sjezdů od listopadu 1989, kterými jsme se se stalinismem a jinými nedemokratickými praktikami rozhodně rozešli.

12. 5. 2016

Dva dokumenty potvrzující registraci KSČM jako svébytné a samostatné politické strany v roce 1990.

12. 5. 2016

Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM k výročí 21. srpna 1968 ze srpna 1998.

12. 5. 2016

Provolání k bývalým členům KSČ, vyloučeným a vyškrtnutým po období 1968-69

12. 5. 2016

Delegáti mimořádného sjezdu KSČ, který proběhl ve dnech 20. – 21. 12. 1989 v Praze,schválili následující Prohlášení k občanům ČSSR.

Vážení spoluobčané,