Příprava na globální turbulence. Týká se bezprostředně i ČR

5. 7. 2021

Rusko se připravuje na očistec globálních turbulencí... 3. července vyšel výnos prezidenta RF "Strategie národní bezpečnosti Ruské federace", který byl vydán den před tím.

Zde je plný text (v ruštině):
https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107030001?index=41...

Zajímavý je jednak tím, že obsahuje některé nové body, především je však z něj patrné, že ruská administrativa téměř s jistotou předpokládá, že celý svět jde do velkých turbulencí ve všech oblastech (ekonomiky, financí, politiky uvnitř zemí i mezi zeměmi, patrně i vojenských konfrontací), a chce se na kritickou, patrně delší dobu připravit.

Dominuje:

- Důraz na tradiční hodnoty.
- Lidský potenciál společnosti.
- Role vědy a nových technologií.
- Globální role RF jako stabilizujícího faktoru nastávajícího dění.

Formou stručných poznámek jsem vypsal to nejdůležitější ze 106 bodů (pokud uvádím dvě čísla, tak se jedná číslo, pod kterým je uveřejněno opatření v rámci určitého bodu):

1/ efektivně čelit pokusům vnějšího tlaku
2/ základní dokument strategického plánování, dlouhodobá perspektiva
5/1/ obrana národních zájmů před vnitřními a vnějšími hrozbami
6/ prožíváme období transformace, vzniká nová architektura světa
8/ narůstá nestabilita světa, je nutné počítat s pokusy využít vnitřní a vnější nepřátele
9/ politika RF musí usilovat o stabilitu světa
10/ zvyšování potenciálu RF podmínka toho, aby byla jedním z vlivných center světového dění
11/ ochrana tradičních duchovních a mravních hodnot
12/ vojenská politika musí chránit před vojenskými hrozbami a efektivně i před pokusy vměšovat se do vnitřních věcí země
14/ čelit nepříznivému demografickému vývoji
16/ tlaky na RF rostou v souvislosti se zvyšující se nestabilitou světového finančního systému
17/ roste nestabilita a konfliktnost, RF musí čelit i tomu, že je některými státy vydávána za hrozbu, dokonce vojenskou, roste nebezpečí přerůstání lokálních konfliktů v teritoriální války vedené dokonce s použitím jaderných sil
19/ aktuálním problémem je morální lídrovství ve světě
22/ z dlouhodobého hlediska je rozhodující vysocekvalitní lidský potenciál
30/ základ – podpora rodiny
47/ zabránit vnějšímu vměšování do vnitřních věcí
53-54/ zneužití internetu k podpoře terorismu a dezorientovaní mladých lidí
62/ přechod od těžby a obchodování se surovinami k jejich výraznému zpracování
67/18 omezení použití dolaru ve vnějších ekonomických vztazích
75/ technologická nezávislost

Chtělo by to zpracovat podrobněji. Možná se k tomu ještě dostanu. Uvidíme, zda se k tomu objeví něco v mediálním mainstreamu. Nás se vzhledem k postavení, do kterého jsme se (hloupě a zbytečně) dostali, týká velmi bezprostředně.

Autor: 
Radim Valenčík
Zdroj: 
Blog autora