Rozpad systému ekonomických a mravních hodnot

8. 2. 2021

Každá demokracie za pomoci kypící byrokracie dříve či později zdegeneruje na oligarchii, provázenou rozbujelou korupcí, klientelizmem, narůstající centralizací a regulací nejlépe všeho.
 

Český potenciál schopností, tvořivosti, pracovitosti a také obětavosti je oproti ostatním národům na vysoké úrovni. To se ale nedá říct o upadající autoritě státu, který je reprezentován současným kontroverzním politickým establishmentem. Tento úpadek má trvale charakter neustálého nikam nevedoucího vzájemného boje o politickou moc, na hony vzdáleného skutečným potřebám společnosti. Politici napříč politickým spektrem mrhají svým mandátem při zasévání parlamentních politických intrik, zloby a vzájemné nenávisti, která nikdy nevede ke konstruktivnímu dialogu, jenž je jedinou cestou vedoucí ke koncepci progresivního, společensky prospěšného, řízení státu.

V naší Ústavě chybí pevně zakotvený etický kodex osobní zodpovědnosti politiků a všech státních zaměstnanců, který musí být slučitelný s přirozenými a obecnými pravidly lidské morálky. Dokud se tak nestane, nedivte se, že zákonodárci a přebujelý státní aparát budou i nadále plodit stovky a tisíce zákonů, norem, směrnic, regulací, nařízení a vyhlášek, které jsou doslova brzdou škodící celospolečenskému rozvoji. Lidé se ocitli v děsivém sevření paragrafů a právních zmetků, které slouží mocenské, byrokratizmem prolezlé, elitě, místo toho, aby sloužili lidem.

Ničemnosti způsobené nekompetentním státním byrokratizmem

 • Postoupení kompetencí státu nevoleným papalášům z novodobého mocenského impéria zvaného EU, jež usiluje o zánik a anulaci naší národní suverenity, je krokem k postupné sebevraždě naší svobody. Dnes nám cizáci diktují noty, protože se vytratila národní hrdost a loajalita k naší zemi a u převážné většiny politických zástupců zmizel přirozený patriotizmus. Vnucená Istanbulská smlouva, nesmyslná LGBT a tabulky na migranty, kteří v naší zemi nemají co pohledávat, jsou důkazem snahy násilím degradovat a rozervat naši národní pospolitost a integritu.
 • Současný nedemokratický systém soutěže politických stran, založený na slepé poslušnosti členstva, vede k tvorbě druhořadých politiků pohrdajících voliči, zneužívajících politický monopol financovaný z našich daní. Činí tak výhradně ve svůj vlastní prospěch za pomoci předvolebních „krabic“ plných nereálných a nesplnitelných slibů. Slovo politika znamená péči o společný prostor. Zdá se vám, že naši politici pečují o náš společný prostor svědomitě a poctivě?
 • Narůstající útoky na podstatu základů rodiny ze strany těch, kteří těmito přirozenými hodnotami nebyli přírodou obdařeni.
 • Použití propagandisticko-likvidačních metod mainstreamových médií, odlišných názorů, které se nehodí vládnoucí vrchnosti a nezapadají do cílů nedotknutelných papalášských elit.
 • Razantní omezování občanských práv, hodnot svobody slova a šíření vyvážených a objektivních informací, spojené s cenzurou internetu, s praktikami špiclování, s cílem kde koho upozadit. A vůbec nejlépe -znásilnit demokratická práva občanů způsobem „budete si myslet to, co my vám řekneme“.
 • Imbecilní ekologické projekty prolobované lačnými oligarchy, zaštiťující se nastrčenými ekologickými fanatiky, kteří ale sami netuší, „která bije“.
 • Nadvláda a diktát všemocných obchodních a bankovních nadnárodních korporací silně motivovaných chamtivostí, jež převážně neplatí daně v naší zemi a odčerpávají naše síly a kapitál.
 • Snížení úrovně školství, např. zavedením inkluze, pod falešnou rouškou lidské solidarity za pomoci nekompetentních zákonodárců, která degraduje talent, zdravý rozum i racionální a pragmatické jednání. A co je nejhorší, dala důvod k vytvoření tisíců dobře placených zbytečných míst, která navyšují už tak dost vysoký státní dluh.
 • Liknavý přístup k nebezpečné migraci islámských hrdlořezů a podpora arabské anti-kultury, která zničila své země a teď přichází zničit tu naši. Je až s podivem, kolik vítacích politiků a neziskovek placených ze státních peněz, neznalých nekompromisní krutosti z historie islámu, se snaží prosadit multikulturalismus i přes to, co imigranti ve všech hostitelských zemích páchají.
 • Zmatení pojmů, lži, překrucování pravdy a reality v oblasti sociální spravedlnosti, kterou sociální inženýři staví nad neměnné a neúprosné zákony vyvážené ekonomiky. Mám pocit, že nás zasáhla mimo jiné i pandemie pseudosociálního pomatení, která řádí hlavně v hlavách levicově orientovaných stran, neboť to, co tito lidé odmítají, je sociální odpovědnost, ta je nerozdělitelně spjata s ekonomikou. Takže jakékoliv sociální návrhy, které, ať se zdají být sebelepší, jsou realizovány na dluh, jsou nezodpovědným populizmem. Podstata levičáctví spočívá v požadavcích rovnosti bez vlastního přičinění. Nejčastěji tento ekonomický (sociální) zločin politici, napříč politickým spektrem, provádí většinou před volbami.
 • Ztráta důvěry lidí v politické a právní instituce, což předznamenává počátky morálního úpadku celé společnosti. Jedná se o falešnou filozofii byrokratického vládnutí elit, které nám kradou naši budoucnost.
 • Prorůstová ekonomika, nazvaná lišácky prorůstový dluh, v kombinaci s narůstající bankovní korozí základů ekonomických hodnot, spěje krok za krokem k dluhovému terorizmu a diktatuře. Ta nikdy nevede k prosperitě celku, ale jen k nenasytnosti bankovních korporací, které se stávají čím dál mocnějšími věřiteli, diktujícími státům, potažmo jejich vládám, svoje pravidla hry.
 • Nehorázné a stále rostoucí mandatorní výdaje státu svědčí o politické neschopnosti a ztrátě akceschopnosti v rovině zachování vyváženosti příjmů a výdajů, kde vláda nabádá k projídání naší budoucnosti a nedbá blížící se ekonomické destrukci, která je na hony vzdálená potřebným konstruktivním a progresivním koncepcím řízení země, vedoucím k prosperitě.
 • Ztráta kontroly nad nerostnými zdroji, vodou, likvidace komunálního odpadu, potravinová nesoběstačnost, zločinná podpora zahraničních firem formou daňových prázdnin, která ničí náš český podnikatelský sektor.
 • Vládní přerozdělování a regulace téměř všeho a rozdávání razítek nevýkonné státní správy, která ale nikdo nepotřebuje. Úřednický byrokrat bez špetky znalostí potřeb samosprávy již léta loupí kompetence náležící místním samosprávám.
 • Pokud koruna zpevňuje, země a lidé v ní bohatnou, pokud oslabuje, občané a celá země chudne. Politika centrální banky se snaží všemi prostředky korunu oslabovat. A já se ptám, ve prospěch koho? Nadnárodních korporací, kterým nízká hodnota koruny vyhovuje?
 • Vyvolaný strach, následně zneužitý k pochybné vakcinaci, kde nese plnou odpovědnost za případné vedlejší účinky naočkovaný. Stát při nákupu vakcín musel také přijmout plnou odpovědnost, které se zřekl výrobce. Mě na tom nejvíce zaráží to, že zdravotní systém nenabízí léty prověřený lék, např. Hydroxychlorochyn, který vyzkoušel a jeho účinnost prověřil uznávaný odborník doktor Beran (a celá řada dalších na slovo vzatých odborníků). Místo toho nakoupí vakcínu, která neprošla potřebnými testy. Její účinnost a prospěšnost je zpochybňována celou řadou lékařů z celého světa a přesto je její aplikace hromadně aplikována. Nerozumím statistikám, ve kterých jsou evidováni jako nemocní i ti, u kterých nemoc nikdy nepropukla. Jak může vláda hovořit o nebezpečné pandemii, když drtivá většina nemocných svou nemoc vyřeší doma s horkým čajem, citrónem a acylpyrinem. Co se stalo s klasickou chřipkou, která nějakým zázrakem vymizela a kterou lékaři považují za mnohem zákeřnější a více smrtící, než je covid. Proč média klamavou informací ženou vyděšenou populaci k pandemii a vakcinaci? U prasečí chřipky se ukázaly draho nakoupené vakcíny jako zcela zbytečné.

Celý článek zde:

Autor: 
Petr Havlíček, Podnikatel v oblasti designu, projekce a realizace vybavení interiérů.
Zdroj: 
https://www.prvnizpravy.cz/