V Moskvě se ve dnech 22. - 24.6.2021 uskutečnila 9. Moskevská mezinárodní konference o bezpečnosti. Střet velmocí se přesouvá do oblasti jihovýchodní Asie.

6. 10. 2021

Česká media této události tradičně věnovala minimum pozornosti, právě proto stojí za to, si některé momenty z této konference připomenout.

Konference se zúčastnilo více než 700 delegátů ze 101 zemí světa. Mezi delegáty bylo 55 ministrů obrany zemí či náčelníků generálních štábů, případně jejich náměstků či zástupců. Dále se konference zúčastnili představitele 94 nevládních organizací z různých zemí světa, včetně nadnárodních organizací.

Za ruskou stranu na konferenci vystoupili se svým dokladem: prezident Vladimír Putin, ministr obrany Sergej Šojgu, náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov, náčelník vojenské rozvědky (GRU) Igor Kosťjukov, ředitel vnější ruské civilní rozvědky (SVU) Sergej Naryškin, ředitel ruské kontrarozvědky (FSB) Alexandr Bortnikov, ministr zahraničních věcí RF Sergej Lavrov a další ruští funkcionáři. Ale i jiné zajímavé osobnosti ze zahraničí, například ze Slovenska bývalý premiér slovenské vlády za Křesťanské demokratické hnutí a bývalý předseda Slovenské národní rady Ján Čarnogurský a jiní.

Velice zajímavé bylo vystoupení šefů obou tajných služeb Ruské federace, vojenské GRU a civilní SVU. Podklady pro jejich referáty jim připravilo analytické oddělení dané tajné služby a tak máme možnost se dozvědět z první ruky, co se nyní aktuálně ve světě děje a jaké procesy probíhají z pohledu těchto tajných služeb.

Námořní admirál Igor Olegovič Kosťjukov – náčelník vojenské rozvědky GRU – který vystoupil na jednom z plenárních zasedání této konference, které bylo věnováno Asiatsko – Tichooceánskému regionu, řekl:

 • Současná situace ve světě je znepokojující
 • Jedná se o střet různých světových sil
 • Je patrná konkurenční snaha získat vojenskou převahu nad druhými
 • Jde o přístup k surovinovým zdrojům ve světě
 • Západními zeměmi, především ze strany USA byla konkrétními kroky narušena strategická rovnováha sil, tzv. balanc strategických sil
 • Pozorujeme přetrvávající trend, že USA, (což je síla globálního dominování), prezentují nadále neochotu a nepřipravenost k rovnoprávnému dialogu s ostatními zeměmi světa
 • V doktrinálních dokumentech USA jsou vytvářeny konstrukce jednání s druhými zeměmi z pozice síly
 • Ruská federace a Čínská lidová republika jsou podle nové Strategie národní bezpečnosti USA hlavními geopolitickými nepřáteli USA
 • Bílý dům je znepokojen dynamickým rozvojem Ruské federace, která hraje stále větší roli ve světových záležitostech
 • Vedení USA se obává že k roku 2030 Čína předstihne USA v ekonomických ukazatelích, ale i v oblasti vědecko-technického rozvoje i ve vojenské oblasti
   
 • V plné míře se nyní konfrontační kurz USA projevuje v Asiatsko – Tichooceánském regionu
 • Asiatsko – Tichooceánský region se postupně převrací v lokomotivu světové ekonomiky
 • Ve střednědobých prognozových plánech rozvědky USA o geopolitickém rozvoji tohoto regionu k roku 2040 se ukazuje, že tento region bude hlavní místo střetu světových sil (aréna střetu velmocí).
 • USA jsou zaměřeny na to, získat kontrolu nad tímto Asiatsko – Tichooceánským regionem, kde se již dnes vyrábí 60% světového HDP a kde je soustředěno téměř 45% světového obchodu.
 • Budoucnost tohoto regionu vidí USA v jimi vypracované „Koncepci svobodného otevřeného Indo – Tichocenánského regionu“ z roku 2019.
 • Tento dokument fixuje podřízenost tohoto regionu pod zónu spojeného velení Tichooceánské flotily USA (pozn. která má zabezpečit národní zájmy USA v tomto cípu světa).
 • USA usilují o vybudování nové architektury kolektivní bezpečnosti v tomto regionu při dominancí USA, prostřednictvím sítě vojensko – politických uskupení pod kontrolou USA, bez účasti Ruské federace a Číny.
 • Přitom USA si přisvojili výsadní právo rozpracovatele norem a pravidel fungování těchto uskupení a vojensko – politických koalic
 • Země tohoto regionu mají pouze dvojí volbu:
  a) Jít do koalice s USA proti Ruské federaci a Číně
  b) Nebo se postavit tomuto plánu USA a dostat se pod sankce USA
 • Pro blokování spolupráce těchto zemí regionu s Ruskou federací a Čínou se ze strany USA používají různé nátlakové akce, vydírání, manipulace, zastrašování, ekonomické i informační operace, otevřený nátlak na představitele těchto států
   
 • USA usilují v tomto regionu o vytvoření druhého NATO, (tzv. NATO-2) jehož základem budou 4 státy a to: USA – Japonsko – Austrálie – Indie, pod vojenskou dominancí a velením USA
 • Mimořádné úsilí věnují USA tomu, aby do tohoto NATO - 2 vtáhli Indii
 • USA usilují zapojit do nějaké formy spolupráce s NATO – 2 další země regionu – Vietnam, Singapur, Filipíny, Thajsko a Nový Zéland.
 • USA velmi usilují o vytvoření tzv. “Koalice jednomyslících“, přičemž se snaží využít všech protikladů zemí regionu vůči sobě i územní spory mezi zeměmi v tomto regionu.
 • Realizací této „Koncepce svobodného otevřeného Indo – Tichocenánského regionu“ z roku 2019 usilují USA v konečné fázi o získání strategické vojenské nadvlády nad tímto regionem, zvýšením přítomnosti vojsk na straně USA, zvýšení jejich bojové činnosti i výcviku a jejich vyzbrojení nejmodernějšími zbraněmi
   
 • V současné době v tomto regionu již USA vytvořily obrovskou skupinu svých vojsk, ve které slouží 400.000 příslušníků armády USA.
 • USA v tomto regionu využívají více než 200 vojenských objektů a více než 50 vojenských základen
 • USA v tomto regionu využívají svojí leteckou údernou skupinu, jedna z nich Ronald Reagan je trvale dislokovaná na letecké základně v Japonsku
   
 • Armáda USA nyní realizuje další 3 klíčové projekty:
  1. Na letecké základně Andersen na Mariánských ostrovech jsou trvale dislokované strategické bombardery B-52, B-1 a B-2 schopné a připravené zasáhnout kdekoliv v regionu
  2. USA budují novou „1. Operační námořní flotilu“ lodí, která bude působit v Indickém oceánu a která má být v roce 2024 plně dobudována
  3. USA aktivují síly k zadržování Číny v Jižní a Jihovýchodní Asii.
   
 • USA připravují k roku 2028 rozvinout v tomto regionu navíc 2. perspektivní brigády, jednak pro kyberoperace a jednak vyzbrojené vysoce přesnými raketami pro likvidaci cílů na velké vzdálenosti, má se jednat o hyperzvukové rakety dosahující vzdálenosti 5500 km
 • USA posilují protivzdušnou a protiraketovou obranu v tomto regionu i na svých válečných lodích
 • Do roku 2030 USA plánují posílit flotilu svých bojových lodí v tomto regionu z 23 na 40 lodí
   
 • Hlavním partnerem USA v regionu je Japonsko s jeho týlovým zabezpečením
 • USA dokončují vybudování vlastního systému protiraketového systému v regionu
 • Již v tomto období se koná v regionu do 85 vojenských cvičení vojsk USA ročně a intenzita a jejich rozsah každoročně stoupá
 • USA se snaží využít teritoriálních sporů Číny se sousedními zeměmi a USA usilují dostat tyto spory na mezinárodní úroveň, zároveň usilují o to vystupovat v nich jako arbitr
   
 • USA vypracovaly a schválily poprvé v historii ve formě zákona „Projekt zadržování rozvoje Číny“, který se snaží postupně realizovat, stalo se tak za prezidentování Joe Bidena. Dokument obsahuje ekonomické, politické, sankční a informační opatření vůči Číně
 • Ve slepé uličce se ocitl problém řešení jaderného odzbrojení Korejského poloostrova díky této politice USA
 • V posledním roce narostly prodeje zbraní z USA do tohoto regionu, na prvním místě, kdo kupuje americké zbraně je Japonsko, na dalších místech Austrálie, Tchajwan, Jižní Korea
 • Narůstá počet případů, kdy lodě USA provokují a vplouvají do pobřežních vod Číny, provokace USA narůstají od roku 2015 kolem Spratlyho ostrovů, zde se počet provokací zvýšil 10x
   
 • Pod nátlakem USA schválilo zasedání NATO v 06/2021 také kurz na zdržování Ruské federace a Číny
   
 • Pentagon se snaží v tomto Asiatsko – Tichooceánském regionu:
  a) Vtáhnout do regionu více vojenské techniky a více peněz
  b) Rozšířit počet zemí v regionu na své straně v různých vojensko-politických koalicích
  c) Sjednotit tyto země pod jedno velení s dominancí USA
  d) Vše má jasný protiruský a protičínský charakter
  e) Vše má konfrontační charakter vůči Ruské federaci a vůči Číně
  f) USA usilují o vojenskou nadvládu v tomto regionu
  g) Je patrná nechopnost a neochota USA ustoupit od své sankční politiky a řešit věci politickým jednáním
  h) Je patrná neochota USA budovat vztahy mezi zeměmi v regionu na rovnoprávném základě. Ze strany USA jde o jednání s druhými zeměmi z pozice síly.
 • To vše ze strany USA bude znamenat v blízké době nárůst krizového potenciálu v tomto regionu a zvyšování vojenského napětí
 • Jediným způsobem, jak zabezpečit v budoucnu stabilitu v tomto regionu je dialog a uvážení zájmů všech zemí regionu.

Dodatek: Tato zpráva z MZV ČR něco naznačuje:

ČR na cestě ke Strategickému partnerství s Austrálií, 02.07.2021 / 12:14 | Aktualizováno: 02.07.2021 / 12:25

Náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlapa uskutečnil v pátek 2. července 2021 videokonferenci se svým australským partnerem Johnem Geeringem z Ministerstva zahraničí a obchodu. Austrálie je pro Českou republiku civilizačně a hodnotově velmi blízká země, bilaterální vztahy skýtají potenciál pro další rozvoj, proto se oba představitelé se shodli na vytvoření „Road Map“ pro intenzivnější kontakty mezi oběma zeměmi v různých oblastech – ekonomické, politické či bezpečnostní.
(kráceno)

Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/tiskove_zpravy/x2021_07_02_cr_na_ceste_k_strategickemu_partnerstvi.html

 

Několik poznámek na závěr:

 1. Z výše uvedeného je patrné, že americká koncepce pro tento region je v naprostém rozporu s projektem Čínské hedvábné stezky – projektem mírové spolupráce zemí v tomto regionu
   
 2. Nyní už si dovedeme představit, proč USA požadují od členských zemí NATO zvýšit výdaje na armádu na 2 % HDP. Jedná se o vojenskou nadvládu pod vedením USA.
   
 3. Nyní je také patrné, proč Česká republika usiluje o strategické partnerství s Austrálií, která je vzdálena od naší země 16.000 km a více než 20 hodin letu. Přišel befel z USA!
Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
MCIS, překlad Mgr. Vladimír Frouz