Volební program 2020

6. 8. 2020

KSČM PRO PLZEŇSKÝ KRAJ

PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU PRO VOLBY

DO ZASTUPITELSTVA PLZEŇSKÉHO KRAJE

 

 

  • Bezpečnost, ochrana života, zdraví a majetku občanů nejsou pro nás planou frází

V rámci reálných kompetencí kraje, za aktivní spolupráce s příslušnými orgány, přispějeme ke klidnému a bezpečnému životu obyvatelstva.

 

  • S nemocnicemi a zdravotní péčí nelze spekulovat ani jinak kšeftovat

Odmítnutí snah některých pravicových subjektů o privatizaci krajských nemocnic a nepřipuštění tendence k omezování jejich provozu.

 

  • Aspekt chybějících zařízení sociální péče nemůže snižovat kvalitu života seniorů a některých skupin tzv. hendikepovaných, občanů

Prosazení vybudování domů pro seniory, domů s pečovatelskou službou a dalších chybějících typů a druhů sociálních zařízení, a to i za využití čerpání finančních prostředků z příslušných evropských fondů.

 

  • Školská soustava zřizovaná krajem musí projít nezbytnou modernizací

Zajištění rekonstrukce školských budov, jejich modernizace a dovybavení učeben dle evropských standardů.

 

  • Infrastrukturní sítě jsou nezbytnou podmínkou kvalitního života obyvatel našeho kraje

Nelze připustit ztrátu dopravní obslužnosti, je potřeba se zaměřit na opravy silnic ve správě kraje, umožnit všem občanům regionu přístup k pitné vodě, což doposud není ve všech obcích samozřejmostí.

 

  • Venkov musí zůstat místem pro kvalitní a plnohodnotný život

Podpora obcí konkrétně a přesně zacílenou dotační politikou, vyvinutí snahy o změnu v rozpočtovém určení daní ve prospěch obcí aj.

 

  • Nezadluženost kraje je hlavním znakem odpovědného hospodaření

          Podpora vyrovnaného rozpočtu a efektivního hospodaření s finančními prostředky

           a majetkem kraje.