Bez obalu s Kateřinou Konečnou 4/2024

30. 1. 2024

Vláda chce jednoduše propouštět a zvát levnou pracovní sílu!

Právem pracující občany v uplynulém týdnu vzbudilo na politické scéně 37 návrhů Národní ekonomické rady vlády, jak podle nich rozhýbat ekonomiku České republiky. Řada z vás se na mě obracela se zděšením a za sebe musím konstatovat, že podobné zděšení jsem zažila i já, když jsem návrhy NERVu poprvé četla. Jednoznačně nejproblematičtějším bodem má být tzv. modernizace zákoníku práce, jež má spočívat mimo jiné v pružnějším propouštění zaměstnanců. Expertní materiál zmiňuje i možnost propuštění zaměstnance bez udání důvodu.

To zas budou NERVy

Úlevu pracovnímu trhu pak mají podle NERVu přinést cizinci, když, a teď cituji: »Chytře regulovaný přísun pracovní síly ze zahraničí může růstu naší ekonomiky citelně pomoct«. Nově by tak zaměstnavatelé dle NERVu mohli zaměstnance propouštět bez udání důvodu, přičemž tím důvodem může být např. to, že cizinci z řad levné pracovní síly budou ochotni stejnou práci odvádět za nižší mzdu. Nejistota práce přitom ve výsledku může ještě snížit spotřebu domácností, která má snad být tahounem ekonomického růstu. To si vážně bankéři a zástupci podnikatelů z NERVu neuvědomují, nebo se z naší země záměrně snaží udělat zemi rozvojovou? A to rozhodně nepřeháním, jelikož jedním ze sedmatřiceti návrhů NERVu je také zavedení školného na vysokých školách - to aby vzdělání bylo pro nízkopříjmové obyvatele ještě nedostupnější. Vláda má nyní jednotlivé body projednat s ohledem na jejich uskutečnitelnost ještě v tomto funkčním období a obyvatelé se už teď právem děsí toho, čeho se od Fialy, Stanjury, Pekarové či Jurečky dočkají příště. Snad se nedočkáme toho, že v rámci plánovaného »zrychlení Česka« bude zákoník práce zrušen úplně, což by zřejmě bylo snem představitelů pětikoalice, zejména madam Pekarové.

Ostatně dalším příkladem toho, že tuto vládu zajímají více cizinci než lidé žijící v naší zemi, je nový návrh na udělení státního občanství pravnukům emigrantů. To vážně vláda nemá na práci nic důležitějšího ,než řešit, jak čtvrté generaci emigrantů, která ve většině případů už s Českou republikou a děním v ní nemá nic společného, udělovat občanství? Tito »nově vytvoření« občané by samozřejmě ze zahraničí mohli i volit. Asi i proto vláda na projednání návrhu tak spěchá a ve Sněmovně by se o něm mohla vést rozprava již na jaře. Podle iniciátora návrhu, poslance Bělora ze STANu, ovšem tento návrh s korespondenční volbou vůbec nesouvisí. A ten spěch v celé záležitosti, aby se to stihlo ještě do příštích sněmovních voleb, je asi taky úplně náhodný, protože, jak říkám – nic důležitějšího asi na práci není.

Hrad v područí Aspenu

A rušno je také na Pražském hradě, kam přichází nový kancléř. Tím bude Milan Vašina, který na hrad míří z think-tanku Aspen Institute. Ten zakládali v Praze v roce 2012 např. Karel Schwarzenberg, Madeleine Albrightová či Michael Žantovský. Podle Jana Zahradila z ODS, který v letech 2014 až 2017 zasedal v jeho správní radě, však postupně začal institut prosazovat politiku liberálů z východního pobřeží Spojených států, a tak ztratil nadstranickost a přesah. Mimochodem pod český Aspen Institute se významně podepsal také nechvalně známý miliardář Bakala – v dozorčí radě dodnes figuruje jeho manželka Michaela. Dalším člověkem figurujícím v Aspen Institutu je pak byznysmen Petr Kolář, Pavlova šedá eminence, která má dle zákulisních informacích na prezidenta největší vliv. A jak že se do čela institutu dostal Vašina? Prý náhodou. Při svém nástupu do funkce v roce 2020 uvedl následující: »K tomu, že vedu Aspen, přispěla náhoda. Při jedné snídani přišel impuls, a pak o tom začnete více přemýšlet. Chcete jen business-business nebo nějaký širší smysl ve vaši práci? Pak si uvědomíte, že dělat pro Aspen – platformu pro diskusi mezi businessem, veřejnou správou, akademickou sférou a kulturou, která by napomáhala při rozhodování a směřování naší země - znamená pomoci něčemu, co u nás chybí«. Asi pak nikoho nepřekvapí, že řada členů Aspen Institutu také přispěla na prezidentskou kampaň Petra Pavla, a to ne zrovna malými částkami! Jedná se například o Dušana Šenkypla (1 500 000 Kč), Jana Bartu (2 500 000 Kč) a Davida Holého (1 000 000 Kč). Samotný Vašina také Pavlovi přispěl částkou půl milionu a nechyběl ani na prezidentově inauguraci. Nyní tak alespoň víme, jaký politický a názorový proud bude na Hradě dominantní. Aspen Institute je totiž ve zkratce vnímán jako elitářská společnost, která hájí především západní zájmy a spolu s nedávným prezidentovým tvrzením o vzdání se veta je tak jmenování kanceláře Vašiny dalším krokem vstříc vzdávání se národní suverenity, a naopak odklonem od nadstranickosti, kterou Pavel při svém nástupu tolik sliboval.

Těžba surovin kvůli válce?

Výčet novinek doplním ještě jednou zprávou z Bruselu. V prosinci se v Evropském parlamentu hlasovalo o návrhu nařízení, který stanoví rámec pro zajištění bezpečných a udržitelných dodávek kritických surovin. Cílem tohoto nařízení je posílit nezávislost EU na třetích státech navýšením těžby kritických surovin jako jsou lithium či kobalt na území členských států. Těžba těchto materiálů na území EU bude navíc šetrnější k životnímu prostředí, neboť nebude potřeba suroviny převážet na velké vzdálenosti, a také díky vyšším environmentálním standardům uvnitř Unie. Až posud jsem s návrhem souhlasila, velká část těchto surovin se však nachází v chráněných krajinných oblastech Natura 2000 a návrh povoluje těžbu v těchto oblastech, pokud je to ve »veřejném zájmu«. Vzhledem k tomu, že obrana je jedním z odvětví, kde jsou tyto suroviny využívány, bude možné prohlásit těžbu v chráněné oblasti za veřejný zájem a narušit ji čistě pro vojenské účely. Lidé žijící v okolí by pak neměli žádný způsob, jak tuto těžbu v blízkosti svých domovů zastavit. Zároveň je potřeba mít na paměti, že vojenský materiál je exportním zbožím. Je tedy možné, že vojensko-industriální komplex naruší chráněnou oblast, aby z těchto zdrojů nakonec bylo vyrobeno exportní zboží pro zástupnou válku, do které může být Unie zamotána. Z tohoto důvodu jsem musela hlasovat proti návrhu, který byl ovšem nakonec v Evropském parlamentu přijat. I nadále však budu všemi možnými způsoby dohlížet a upozorňovat na to, aby nedocházelo k huntování přírody ve jménu válečnických choutek cizích mocností.

Co nezaznělo o volbách na Tchaj-wanu

Ještě dovolte, abych se krátce vrátila k volbám, které proběhly nedávno na Tchaj-wanu. Česká média totiž řekla A, totiž že skutečně vyhrál William Lai, jakožto stávající viceprezident, zapomněla – nebo možná spíš nechtěla – dodat B a C tohoto příběhu. Za prvé jednoznačně poklesl výsledek Demokratické pokrokové strany, a to o více než 15 % v prezidentských volbách, což znamená, že nezískal nadpoloviční většinu hlasů, a za druhé Demokratická pokroková strana prohrála volby parlamentní, kdy nejenže ztratila většinu, ale přeběhla ji strana Kuomintang – která si dává za cíl udržovat úzké a přátelské vazby s Čínskou lidovou republikou. Mimochodem po volbách další stát zrušil diplomatické uznání Tchaj-wanu a přihlásil se k politice jedné Číny. Jedná se o ostrovní stát Nauru. Nepředpokládám, že by různí Vystrčilové a jim podobní přestali se svými aktivitami, ale jsem ráda, že i nadále všichni rozumní lidé i politici uznávají princip jedné stabilní Číny.

Sestřih debaty českých europoslanců na CNN Prima News: https://www.youtube.com/watch?v=ovoqj5S9Mio

Duel s M. Peksou (Piráti):  https://www.youtube.com/watch?v=7PHGY3WetyI

Aktuální rozhovor pro Parlamentní listy: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Konecna-vypravela-vtip-o-Petru-Pavlovi-Skryty-zamer-vlady-749895

Dovoluji si Vás pozvat na nejbližší debaty:

  • Úterý 30.1. – ŽATEC – od 17:00 hod., kulturní dům Moskva (Podměstí 2126).

Hosté: Milan Krajča, Jan Skalický, Jaroslav Komínek.

  • Středa 31.1. – KROMĚŘÍŽ – od 16:00 hod., sál OV KSČM Kroměříž (Hanácké náměstí 463).

Hosté: Marie Pěnčíková.

  • Pondělí 5.2. – KLATOVY – od 16:00 hod., restaurace Pod Hůrkou (dříve známé jako Na Bidle u autobusového nádraží).
    Hosté: Ondřej Dostál, Jan Skalický.
  • Čtvrtek 8.2. – ČESKÝ KRUMLOV – od 19:00 hod., městské divadlo (Parkán 150).

Hosté: Jana Turoňová, Petra Rédová, Jan Skalický, Kateřina Jirousová, blogger Vidlák.

  • A dále se můžete těšit na debatu v Uničově (12.2.), Ivančicích (19.2.) či Českých Budějovicích (29.2.) a mnohých dalších. 

Připomínám, že KSČM i uskupení STAČILO! sbírá podpisy pod petici proti korespondenční volbě. Stáhnout si formulář můžete zde: https://www.kscm.cz/wp-content/uploads/Petice-proti-zavedeni-korespondencni-volby.pdf následně vytisknout, podepsat (ideálně i s rodinou a přáteli) a poslat zpět na uvedenou adresu. Podepsat petici můžete také elektronicky zde: https://gov.cz/e-petice/580-petice-proti-zavedeni-tzv-korespondencni-volby

Video: 
Autor: 
Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně KSČM
Zdroj: 
KSČM