Vstup do KSČM

Vážení uživatelé webových stránek, připojte se k nám!

Máte-li zájem pomoci při realizaci politiky a programu KSČM, nabízíme vám v naší straně členství.

Připravili jsme pro vás

  • formulář ve wordu, který si můžete rovnou vyplnit a vytisknout, případně vytisknout a vyplnit ručně. Formulář zaneste na jakýkoli okresní výbor KSČM nebo přímo na ÚV KSČM (Praha 1, Politických vězňů 9, 111  21).
  • elektronickou přihlášku, která bude zaslána automaticky příšlušenému okresnímu výboru.

VZNIK ČLENSTVÍ:

Za člena KSČM může být přijat na základě dobrovolného rozhodnutí občan, který je starší 18 let, ztotožňuje se s programem a Stanovami KSČM a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí. Právo přijímat nové členy má základní organizace KSČM (ve zkratce ZO KSČM). 

Se členstvím v KSČM je neslučitelná podpora a propagace hnutí směřujícího k potlačování práv a svobod nebo jiná činnost, která je v rozporu s Listinou základních práv a svobod a s mezinárodními dokumenty o lidských a občanských právech.

Těšíme se na váš zájem a chuť pracovat s námi!