Budou je hnát – všichni lidé!

21. 2. 2024

Jak že to říkali v oné pohádce? »Tedy hnal Kazisvěta všechen lid… Vzali vidle, kosy – panečku, ti ho hnali – všichni lidé!«

Tak jako kdysi husité vzali do svých rukou vidle a cepy a povstali proti nehodné své vrchnosti, tak se v pondělí 19. února 2024 zaplnilo Malostranské náměstí v Praze a též prostor před Strakovou akademií, kde místo na koních přijeli naši novodobí zemědělci na motorových ořích – ve svých traktorech. 

Vyčistit tento »Augiášův chlév« dá ještě hodně práce, ale nehodní místodržící už neblaze tuší, že lidu hněv narůstá a že »všechno má svou míru«. 

Bohužel stejně jako tenkrát mezi husity, tak i dnes mezi svazy a skupinami zemědělců se našli nesvorní zrádcové, kteří jednotu boje za lepší podmínky pro všechen lid raději zaprodali za oněch jidášských »třicet stříbrných« a dohodli se s proradnou vrchností za cenu morálního zatracení. 

Ale o těch až někdy jindy. Pondělní den byl naštěstí o lidech skálopevných, statečných a nezaprodaných…

Já jsem moc rád, že jsem se coby účastník pražské demonstrace mohl na náměstí před Sněmovnou potkat například s Martou Semelovou, dále s hrdinným bojovníkem Ondrou Thorem, s Markem Obrtelem z Národní domobrany, s Josefem Skálou, s Richardem Štěpánem z Ne základnám či s Ivanem Fabiánem z ČSNS. A v neposlední řadě i s kandidátem do EP za volební koalici STAČILO! Honzou Skalickým. 

A všichni ti lidé tam, dobří vlastenci a rodáci, tak dehonestovaní Fialovým Kazisvětem a jeho proradnými médii, ti čistí lidé horoucího srdce mají můj obdiv největší!

Cítím, že už brzyznovu a zas povstane veliké město pražské…

A vstanou noví bojovníci!

Vládo Petra Fialy – pamatuj! Všeho do času…! 

Marek Adam, místopředseda KV KSČM jižní Čechy

Autor: 
Marek Adam
Zdroj: 
KSČM