Český establishment se hlásí k nacismu

12. 11. 2022

Česká republika se (ne)oficiálně znovu přihlásila k podpoře nacistické ideologie. Minulý pátek totiž na půdě Valného shromáždění OSN oficiálně hlasovala proti návrhu ruské rezoluce o boji proti glorifikaci nacismu. Nicméně rezoluce nakonec přijata byla – PRO hlasovalo 106 zemí, proti bylo 51 (včetně ČR a evropských satelitů USA) a 15 se jich zdrželo hlasování.

(Proti glorifikaci nacismu hlasuje VS OSN pravidelně každý rok v tuto dobu – Česká republika standardně tyto rezoluce nepodporuje).

Jak informují Národní noviny, rezoluce doporučuje, aby země přijaly vhodná konkrétní opatření »včetně v oblasti legislativy a vzdělávání, v souladu se svými mezinárodními závazky v oblasti lidských práv, aby zabránily revizi historie a výsledků druhé světové války a popírání zločinů proti lidskosti a válečných zločinů spáchaných během druhé světové války«.

Autoři citované rezoluce odsuzují incidenty související s glorifikací a propagandou nacismu, zejména aplikaci pronacistických graffiti a kreseb, včetně pomníků obětem 2. světové války. Rezoluce dále vyzývá jednotlivé státy, aby odstranily všechny formy rasové diskriminace, včetně podpůrné legislativy, pokud to okolnosti vyžadují. Kromě toho dokument odsuzuje používání vzdělávacích materiálů a rétoriky během školení, které propagují rasismus, diskriminaci, nenávist a násilí na základě etnického původu, národnosti, náboženství nebo přesvědčení.

Pravdou je, že mě by, co se postoje ČR týče, překvapil spíše opak. Už jen kvůli nadstandardním, přátelským kontaktům předsedy vlády se Sudetoněmeckým landsmanšaftem a jeho předákem Berndem Posseltem a otevřené podpoře pronacistického režimu na Ukrajině. Nestalo se tedy nic mimořádného. Snad jen oběti nacistické zvůle se dnes obracejí v hrobech, a kdyby mohly, jistě by ony samy s těmito pancharty zúčtovaly. Když to neudělají servilní a strachy podělaní občané. Zvát reprezentanty dnešního režimu sviněmi, bylo by urážkou prasat (opačně lze také). Pro ně snad ani vzhledem k povaze páchaných skutků neexistuje dostatečně výmluvné pojmenování. To je největší hrůza, která může nastat. Když se někdo dopouští takových zvěrstev, že žádný odsuzující název pro něho není dost dobrý.

Autor: 
Jan Čech
Zdroj: 
iportal24.cz