Co přinesl 8. Litoměřický odborný seminář?

20. 11. 2022

Sobotní Litoměřický seminář, v pořadí již osmý, který se tentokrát konal ve velmi příhodném prostředí hotelu Magnolie v Roudnici nad Labem, nepochybně nezklamal ani přímé účastníky (kterých bylo, jak jsem spočítal, více než 120), ani ty, kteří jej sledovali na streamu v přímém přenosu. Nezklame ani ty, kteří si jej prohlédnou na některém ze záznamů, např. na Petr Bureš TV, kde se patrně brzy ocitne.

Seminář začal již v devět hodin. Protože v noci sněžilo a teploměr za oknem ukazoval mráz, vstal jsem s předstihem, abych očistil auto a měl časovou rezervu v případě složité situace na silnici. Patrně jsem byl až příliš opatrný, takže jsem do Roudnice dojel již kolem osmé hodiny a mohl jsem se projít kolem zámku. Občas vysvitlo i ranní sluníčko na zasněženou krajinu, takže se nejdříve podělím se zážitky z ranní procházky, která mně pomohla projít si v hlavě celé vystoupení a vylepšit jeho některé části, pak se budu věnovat stručné charakteristice průběhu semináře.

První vystoupil Luboš Blaha, poslanec Ficovy strany SMER na Slovensku. Popsal případy cenzury a diskriminace, které se na Slovensku pod vedením politických stran dosazených prostřednictvím mainstreamových medií cizí mocí staly běžným jevem. Mj. všechny vládnoucí politické strany se nyní pohybují na či spíše pod hranicí volitelnosti, takže se asi připravují nová "otrávená sousta". L. Blána upozornil na nejnovější "symbolický akt" k výročí 17. listopadu. Abych se nemusel rozepisovat, přebírám z Novinek"slovenské veřejnoprávní společnosti Rozhlas a televize Slovenska (RTVS) odvysílala ve čtvrtek 17. listopadu, v den výročí sametové revoluce, slavnostní sněm opoziční strany Směr-SD. Hodinový projev někdejšího trojnásobného premiéra Roberta Fica přenášela veřejnoprávní televize živě, bez jakéhokoli komentáře či uvedení kontextu, za což v pátek přišly tresty. Generální ředitel RTVS Ľuboš Machaj odvolal šéfku sekce zpravodajství a další tři vysoce postavené členy redakce, uvedla slovenská média."[1] Opravdu důstojná oslava pádu totality a vykročení ke svobodné společnosti.

Vdruhém vystoupení shrnul zkušenosti z dosavadních demonstrací podnikatel a odborník na dopravu, zejména pak vodní cesty, Jan Skalický. Obšírně se věnoval problematice spolupráce jednotlivých politických, občanských a odborných aktivit, které si uvědomují rizika plynoucí z dosavadního směřování současné vládní politiky. Upozornil mj. na dopad rozhodnutí vlády zrušit územní rezervy, což znamená mj. velké ohrožení projektu, který by využil možnost propojení Středozemního a Baltického moře přes nejnižší možný hřeben, který v oblasti Moravské brány dosahuje jen 275 metrů nad mořem oproti téměř dvojnásobné výšce v jiných evropských lokalitách.

Jako Třetí vystoupil Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí a emeritní předseda Valného shromáždění OSN. Kriticky se vyslovil k ruské agresi na Ukrajinu, podrobně rozebral komplex příčin, které je vyvolaly. Hlavní pozornost věnoval zdůvodnění tvrzení, že problémy související s touto agresí nelze řešit vojenskou cestou, ale jen jednáním. Načrtl poměrně konkrétní představu toho, jak by měla vypadat dohoda, při které je nutné respektovat zájmy obyvatelstva žijícího na Ukrajině v převážně rusky mluvících oblastech. Jednoznačně se vyjádřil i k otázce Krymu, který je podle něj součástí Ruska.

V prvním bloku zaujalo i poslední vystoupení před přestávkou. Mediální expert Petr Bohuš zdůvodnil význam celoplošného alternativního televizního kanálu a podrobně rozebral různé cesty k nastartování jeho činnosti.

První blok uzavřel křest knihy pohádek pro děti Ivana Kratochvíla, kterou napsal ve vězení.

Přestávku jsem využil k rozhovorům na téma role vize při sjednocování aktivit, které se snaží zabránit likvidaci naší země a následně vyvést naši zemi z obtížné situace. Získal jsem řadu podnětů a seznámil se s poměrně velkým počtem osob, které pěstování vize pravidelně sledují.

Před začátkem druhého bloku krátce informoval o svých zkušenostech jeden z hlavních organizátorů protivládních demonstrací Jiří Havel.

Druhý blok zahájil europoslanec za SPD Ivan David. Nejdříve v reakci na ostatní vystupující vyjádřil svůj názor na problematiku sjednocování opozičních sil, přičemž důraz kladl na roli opozičních parlamentních politických stran. Pak se věnoval otázce vlastenectví. Na konkrétních příkladech ukázal nebezpečí stále rostoucí vlny iracionalismu, která je často podporována současnou globální mocí. Za nezbytnou reakci na vládu cizí moci prostřednictvím dosazených loutek a na její "ideové zázemí" v podobě likvidace rozumu i kultury považoval Druhé národní obrození.

Po něm vystoupila spisovatelka Lenka Procházková, která přednesla poutavou esej na téma jedné z nejvýznamnějších epizod našich dějin. Upozornila přitom na velmi významnou a nedoceněnou roli při vzniku české státnosti, kterou po zavraždění Václava sehrál Boleslav I. během svého více než třicetiletého panování.

Po ní jsem měl příležitost také vystoupit. Navázal jsem na I. Davida a také zdůraznil význam Druhého národního obrození jako obrany proti iracionalitě a ideovému zázemí odporu proti cizí moci. Za naprosto normální je nutné považovat to, že v každodenním životě bychom se měli věnovat vzájemně obohacující komunikaci, racionálnímu vyhodnocení toho, co přináší reálný vývoj, neustálému navyšování vlastního i společného potenciálu, který je nezbytným předpokladem efektivní obrany proti zlu. Připomněl jsem, proč vize, o kterou se opíráme, musí být perspektivná, realistická a přitažlivá. Ve druhé části jsem se věnoval problematice reformy penzijního systému a vyvrátil některé mýty o jeho tzv. "neudržitelnosti".

Na závěr vystoupil Josef Skála, historik a politik. Hlavní pozornost věnoval otázce sjednocování sil národního odporu proti cizí moci, vyhodnocení dosavadních zkušeností, navržení konkrétních cest, které lze využít. Zdůraznil, že kromě role politických stran v tomto sjednocování je nutné zabývat se i rolí občanských a odborných aktivit. Rovněž tak zdůraznil roli kvalitního ideového zázemí v procesu sjednocování, které musí vyrůst z široké základny všech, kteří z různých pozic a různými cestami pochopí to, jakým rizikům je vystavena naší země a jakých cizích sil se stává obětí.

Následovala velmi bohatá a hlavně kvalitní i kvalifikovaná diskuse, která byla omezena dobou, na kterou byl pronajat sál, tj. do 15 hodin.

Pokud vše stručně shrnu: Hlavní přínos semináře byl v podstatném pokroku při vytváření společně sdíleného základu aktivní obrany a aktivního odporu proti cizí moci na základě pochopení toho, o co jde a co dělat.

https://www.novinky.cz/clanek/zahranicni-evropa-rtvs-odvysilala-ve-svatek-ficuv-projev-reditel-odvolal-vedeni-zpravodajstvi-40414931#dop_ab_variant=1&dop_source_zone_name=novinky.web.hp&dop_req_id=HGid7uF8hxH-202211200843&dop_id=40414931

Jde je podrobně o této knížce: https://www.youtube.com/watch?v=FbggHA-My9E

Fotogalerie

Autor: 
Radim Valenčík
Zdroj: 
https://radimvalencik.pise.cz/