Další vážné selhání prezidenta Zemana! Černý den české diplomacie v Radě bezpečnosti OSN 23.8.2022!

11. 9. 2022

V týdnu od pondělí 22.8.2022 do pátku 26.8.2022 probíhala v Praze tradiční letní porada českých velvyslanců, kteří se sjeli do Prahy z celého světa. Na této poradě před velvyslanci vystoupil s hodnocením práce české diplomacie jinak neviditelný ministr zahraničních věcí ČR Jan Lipavský, premiér české vlády Petr Fiala, ale i prezident České republiky Miloš Zeman. 

Porada se nemohla vyhnout tématu Ukrajina. 

Premiér Fiala, předseda pravicové konzervativní strany ODS se tam blýskl několika ekcelentními výroky. Například, že je nyní potřeba zastavit ruský imperialismus! Není prý nic, co by mohlo ospravedlnit ruského diktátora. Příliš dlouho jsme agresivní chování ruského režimu tolerovali, omlouvali a přehlíželi. Nyní musíme zajistit, aby Rusko už nemohlo vydírat své okolí a aby to nebyl Kreml, kdo diktuje podmínky míru a pravidla mezinárodních vztahů. A jako závěrečnou třešničku na dortu premiér Fiala zmínil snahu ODS o návrat k akcentům, které jsme prý mezitím trochu zbytečně opustili, jako jsou zkušenosti České republiky v oblasti lidských práv a důraz na jím blíže nepojmenované a neuchopitelné klíčové hodnoty.

Česká pozice je podle Fialy jasná. V prvé řadě musíme pomoci Ukrajině, aby tento konflikt přečkala s co nejmenšími ztrátami a aby nakonec zvítězila. Říkám zde, uvedl Fiala, že Rusko vede válku s celou Evropou a není to nadsázka! Vladimír Putin nás každý den ohrožuje! (pozn. odtud zřejmě jeho výrok - Česká republika je ve válce).

Že je český premiér Fiala s rozborem základních příčin, vyhodnocením situace a přijetím správných závěrů kolem ozbrojeného konfliktu na Ukrajině těžce „mimo mísu“ je známé už dávno. A dokonce je již evidentní, že právě on je největší bezpečnostní hrozbou pro Českou republikou svojí nenávistnou rusofobií a politickou zaslepeností!

Pro Fialu ukrajinský problém začal existovat až od 24.2.2022, kdy Ruská federace zahájila na Ukrajině speciální vojenskou operaci na denacifikaci a demilitarizaci Ukrajiny.

S velkým zájmem se proto očekávalo vystoupení prezidenta Zemana před českými velvyslanci na téma Ukrajina. A to proto, že prezident Zeman několikrát v předchozím období zaujal realističtější pozici k různým událostem doma či ve světě, k velké nevůli Fialy a jeho okolí, ale i medií a vždy doplnil svůj postoj několika logický argumenty k věci! Na rozdíl od premiéra Fialy, který místo argumentů používá dogmata a vykřikuje nenávistná prohlášení.

Prezident republiky Miloš Zeman přijal vedoucí zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí na Pražském hradě o den později, v úterý dne 23. srpna 2022. A postavil se k tématu „Ukrajina“ čelem a hovořil na toto téma jako první.

To, že válka na Ukrajině je ruskou agresí, to je názor, který alespoň v české politice zastáváme prakticky všichni, řekl prezident. Ale to samo o sobě zdaleka nestačí, dodal. Je třeba se ptát, proč k této agresi došlo? Uděláme-li si velmi jednoduchou cost-benefit analýzu, pak zjistíme, že napadení Ukrajiny pro Rusko znamenalo nezískat nic a ztratit prakticky všechno, ať se jedná o ekonomické ztráty formou sankcí, ať se jedná o lidské a materiální ztráty, a konečně o ztráty reputační. Proto každého z nás napadne, proč to prezident Putin udělal? A touto otázkou se lidé poměrně velmi málo zabývali. Samozřejmě, že při prvním hnutí mysli jsme dospěli k názoru, že u vedoucích představitelů Ruské federace došlo k jakési duševní poruše, ale toto vysvětlení by bylo poněkud laciné, dodal Zeman.

Je tedy třeba bádat dál, a abych se nechlubil, přátelé, cizím peřím, pak věrohodné vysvětlení této agrese mně nabídl izraelský prezident Herzog během své nedávné návštěvy České republiky. Ten mi říkal, že Putin zaútočil na Ukrajinu v důsledku kapitulace Severoatlantické aliance v Afghánistánu. Pojďme o této hypotéze izraelského prezidenta přemýšlet.

Víte dobře, že jsem veřejně proti odchodu spojeneckých vojsk z Afghánistánu vystupoval. Citoval jsem slavnou Talleyrandovu větu, je to horší než zločin, je to chyba. Upozorňoval jsem, že vyklizení pozic Tálibánu povede k vytvoření nového teroristického centra, protože Afghánistán je, jak dobře víte, země, která je největším producentem opia na světě, a tedy zemí, kde vládnoucí teroristé z Tálibánu mají dostatek finančních prostředků k tomu, aby organizovali teroristické aktivity po celém světě. Ano, Zavahrího se podařilo eliminovat v Kábulu, ale tím zdaleka nebyla eliminována Al-Káida, nebyl eliminován Islámský stát, který stále ještě existuje. A já se domnívám, že cíl mezinárodního společenství, kterým bylo bojovat proti mezinárodnímu terorismu, zdaleka ještě není dosažen, že nám hrozí nebezpečí a že kapitulace, chcete-li zbabělost, kterou jsme všichni svým dílem realizovali odchodem z Afghánistánu, kde jsme téměř bez opory ponechali i ty, kdo se snažili v Afghánistánu budovat civilizovanou společnost, že na tuto kapitulaci doplatíme. A i když je to nepříjemné, i nepříjemné věci si mezi sebou musíme říkat.

V každém případě ruské vedení zřejmě dospělo k názoru, že když NATO ustoupilo v Afghánistánu, ustoupí i v případě ruského útoku na Ukrajinu. Ano, mohu říci, že toto očekávání, díky Bohu, nenabylo platnosti. Ale, a to je důležité, bylo pravděpodobně ruskou motivací k tomuto útoku.

Samozřejmě plně podporuji dodávky zbraní na Ukrajinu! Prohlásil Zeman. Vážím si toho, že jsme v přepočtu na obyvatele zemí, která přijala nejvyšší počet ukrajinských uprchlíků. Věřím, že se zapojíme do rekonstrukce Ukrajiny, ale musíme realisticky počítat s dosti dlouhou opotřebovávací válkou, a to jenom proto, že došlo z ruské strany k chybnému odhadu naší reakce, ale že my jsme dali jistou záminku ústupem z Afghánistánu.  

Prezident Zeman tímto svým projevem dal „zelenou“ dalším masivním dodávkám zbraní z České republiky na Ukrajinu a další eskalaci války s pokračováním zabíjení lidí! Žádný náznak hledání cesty k míru! Je to jeho další velké lidské, ale i prezidentské selhání! Způsobené špatnou analýzou hlavních počátečních příčin tohoto ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. 

Připomeňme si tedy některá fakta z Ukrajiny:

V únoru 2014 došlo na Ukrajině k ozbrojenému státnímu převratu, za pomoci ozbrojených fašistických bojůvek Pravého sektoru a jemu podobných nacionalistických uskupení, kdy "padla" ukrajinská vláda a dosavadní politický režim, tvořený podle ústavy Ukrajiny, na základě demokratických a svobodných voleb.

Je již dnes veřejně a všeobecně známo, že tento státní převrat byl řízen z americké ambasády v Kyjevě, za všestranné podpory americké administrativy.

Legálně a demokraticky zvolený prezident Ukrajiny Viktor Janukovič byl v únoru 2014 donucen prchnout do zahraničí, aby si uchránil holý život, protože po něm a jeho vozidle stříleli ukrajinští fašisté ze samopalu a chtěli jej zabít. 

To samé bylo s předsedou tehdejší ukrajinské vlády Mykolou Azarovem. Prezident Janukovič i premiér Azarov dodnes žijí ve vynuceném exilu v zahraničí! Nabízí se proto otázka. Toho si prezident Zeman nevšiml?

A co by asi říkal prezident Zeman, kdyby po něm stříleli v Praze ze samopalu a musel uprchnout ze země. Co by asi vykřikovali „demokraté a liberálové všech mastí“ v čele s Filou, kdyby po roce 1991 po prezidentu Havlovi tady střílel někdo ze samopalu a chtěli jej zabít! A Havel by musel prchnout do exilu? 

Se samopalem u hlavy pak museli hlasovat poslanci Nejvyšší rady Ukrajiny ihned po kyjevském Majdanu pro nově přijímané zákony Ukrajiny. A to poslanci především z řad Komunistické, ale i Socialistické strany Ukrajiny. Později byli tito poslanci odstraněni z Nejvyšší rady Ukrajiny neústavními kroky. Poté bylo Komunistické straně zakázáno kandidovat ve volbách do Nejvyšší rady Ukrajiny. Poté byla Komunistická strana Ukrajiny zakázána! 

Pod hlavněmi samopalů a brutálním nátlakem byli provedeny kádrové změny v klíčových mediích v zemi, v televizi, v rozhlase, v novinách. Z fašistů odsouzených Norimberským tribunálem byli poté mediálně „vyrobeni“ ukrajinští národní hrdinové, došlo k rehabilitaci a k adoraci „Banderismu“. Jiný než vládní názor se na Ukrajině v mediích dodnes netoleruje! Současný režim, v jehož čele je prezident Zelenskyj zakázal ještě v roce 2021 tři televizní stanice na Ukrajině (112 Ukrajina, NewsOne, a ZIK), aby umlčel jejich hlas, jejich jiný názor a jejich nepříjemné otázky! 

Řada veřejných funkcionářů ukrajinského státu, ale i funkcionárů z různých politických stran, bezpečnostních složek, justice z doby před únorem 2014 byla po Majdanu zavražděna, stovky veřejně činných osob zmizeli na Ukrajině beze stopy. Vyrabované sekretariáty politických stran fašistickými a nacionalistickými hordami nové ukrajinské moci.

Upálení a povraždění více než 50-ti lidí v Domě odborů v Oděse ukrajinským fašistickým Pravým sektorem v roce 2015. Dodnes nebyl případ ukrajinskými orgány dořešen, nikdo nebyl z tohoto hrozného zločinu proti lidskosti obžalován, nikdo nebyl dodnes odsouzen!

Okamžitý zákaz po Majdanu 2014 používání ruského jazyka na Ukrajině, jako druhého oficiálního úředního jazyka. To byla poslední kapka, kdy se proti tomuto neústavnímu a ozbrojenému státní převratu v Kyjevě vzbouřily dvě východní ukrajinské oblasti Luhanská a Doněcká, které neuznaly kyjevskou pučistickou vládu! Miliony lidí na východě Ukrajiny během jednoho dne nemohli mluvit ve školách a na úřadech svým mateřským jazykem, který používali celý život!

V roce 2014 a 2015 byly podepsány dvě tvz. „Minské dohody“ mezi Kyjevskou vládou a představiteli Luhanské a Doněcké oblasti k mírovému, vnitro ukrajinskému uregulování krize na Ukrajině. Garantem jejich plnění se stala Spolková republika Německo, Francie a Ruská federace. Tam bylo popsáno v jednotlivých krocích co bude uděláno jako první krok k uregulování krize, která strana dohody jej udělá a do kdy! A až potom, že může být realizován druhý krok, kde bylo napsáno kým a do kdy! Atd. Tyto dohody byly všemi aktéry podepsány, všichni se zavázali je plnit. A následně je projednala Rada bezpečnosti OSN a schválila je svojí Rezolucí, čímž se staly "Minské dohody" závazné pro kyjevskou vládu i vzbouřené oblasti, ale i pro všechny členské státy OSN, tedy i pro Českou republiku! Nic o dodávkách zbraní na Ukrajinu tam není napsáno pane prezidente a pane premiére! A jak se již provalilo, vláda Petra Fialy dodávala zbraně na Ukrajinu již před 24.2.2022 a tím porušovala tuto rezoluci RB OSN!

Kyjevský režim tyto Minské dohody celou dobu od roku 2015 do konce roku 2021 odmítal plnit! Osm let byly tyto dohody na stole k mírovému uregulování vnitro ukrajinské krize i k zachování územní celistvosti Ukrajiny!!!

Koncem roku 2021 prezident Ukrajiny Zelenskyj, ale i další vysocí představitelé Ukrajiny začali veřejně prohlašovat, že Minské dohody plnit nebudou!

Mezitím, od roku 2015, se kyjevská vláda pokusila několikrát odpor těchto východních oblastí Ukrajiny, kde se hovoří rusky, zlomit vojenskou silou. To se jí nepovedlo. Od roku 2015 střílí kyjevský režim do těchto východních oblastí a jejich obcí a měst salvovými raketomety, těžkým dělostřelectvem i těžkými minomety na vlastní občany. Za dobu od roku 2015 zabil kyjevský režim téměř 14.000 vlastních občanů, z nichž bylo několik stovek malých dětí v těchto východních oblastech Ukrajiny.

Tyto oblasti se podle Charty OSN a práva na sebeurčení rozhodly přejmenovat na Luhanskou a Doněckou lidovou republiku. Lid v těchto republikách si zvolil své zastupitele v obcích i v parlamentech republik. Obě republiky později vyhlásily svojí nezávislost na Ukrajině s dovětkem, že už s Ukrajinou nechtějí mít po těchto hrozných dlouholetých zkušenostech nic společného!

Část původní Doněcké oblasti je po zahájení ruské Speciální vojenské operace na Ukrajině stále k dnešnímu pod kontrolou kyjevské vlády a její armády. Tam se nyní vedou hlavní boje za jejich plné osvobození. Území Luhanské republiky (původní Luhanská oblast) je již plně osvobozeno a je plně pod kontrolou Luhanské armády!

Obě republiky požádaly o připojení k Ruské federaci, což musí být potvrzeno referendem lidu těchto republik. K Ruské federaci se ale nyní chtějí připojit i další oblasti Ukrajiny.

Kyjevský režim dělá vše proto, aby zmařil tyto úmysly a referenda.

S tím je spojen i další skandál České republiky a její diplomacie.

V Radě bezpečnosti OSN se 23.8.2022 projednávala situace na Ukrajině. Ruský velvyslanec v OSN Vasilij Nebezňja na zasedání RB OSN prohlásil, že Česká republika je stát, jehož nejvyšší představitelé veřejně schvalují a podporují mezinárodní terorismus proti civilním osobám v jiných zemích světa. A to v souvislosti s výrokem ministryně obrany Černochové o teroristickém útoku na mladou ruskou novinářku a filosofku Darju Duginovou, která byla bestiálně zavražděna odpálenou výbušninou v jejím autě za jízdy, nedaleko Moskvy.

Nebezňja na zasedání uvedl také informací o tom, že české armádní složky a ukrajinská vojenská rozvědka verbují v České republice Ukrajince, kteří zde dlouhodobě pracují ke spolupráci. Společně je pak cvičí ve vojenských kasárnách v Českém Krumlově k diverzní činnosti, k výrobě výbušnin a jejich zakládání do domů a do automobilů na Donbase. Dostalo se to na světlo poté, když jeden z těchto u nás vycvičených Ukrajinců, jakýsi Karpenko, vycvičený v armádních kasárnách v Českém Krumlově dostal na Ukrajině úkol od jejich tajné služby „vyhodit do povětří“ konkrétní budovu úřadu v Doněckém regionu, kde mělo probíhat lidové referendům o připojení této republiky k Ruské federaci. Kdyby to udělal, bylo by asi hodně civilních obětí, uvedl Nebezňja. Jmenovaný Karpenko se údajně sám přihlásil na místních úřadech a vše vypověděl. Následně se objevila v ruských mediích zpráva o tom, že nějaká budova státního úřadů v Doněcké republice, kde se mělo konat lidové referendum už tam vybuchla.

Zde je odkaz na videozáznam z jednání Rady bezpečnosti OSN z 23.8.2022 na ruském jazyce, kde se od času 20:10 do 21:54 hovoří o České republice, jak podporuje terorismus proti civilním osobám ve světě. Klikněte na odkaz níže:

https://www.youtube.com/watch?v=GjIWwdq7cuM

Tuhle ukrajinskou demokracii Česká republika, její prezident i vláda podporují masivními dodávkami zbraní za miliardy korun! 

Pro pomoc českým občanům v nouzi ale peníze nejsou!

Něco je v naší zemi špatně! 

KSČM nesouhlasí s dodávkami českých zbraní na Ukrajinu! Není překvapena, ale je zklamána postojem prezidenta Zemana. Požaduje demisi této vlády!

 

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
internet, weby - www.vlada.cz, www.hrad.cz, www.un.org