Demonstrace v Praze 28.9.2022 ocharakterizovala ministryni obrany Černochovou z ODS jako teroristku! Tak hluboko klesla její pověst u národa, ale i image Armády České republiky!

28. 9. 2022

Na protivládní demonstraci v Praze, dne 28.9.2022, která se uskutečnila na Václavském náměstí, a která se konala v „Den české státnosti“, který je významným státním svátkem, připomínající Svatováclavskou tradici této země, byla v jednom z projevů označena ministryně obrany České republiky Jana Černochová z ODS, jako „česká teroristka! 

Zdůvodnění slova teroristka se v tomto projevu nerozvíjelo, ale všichni účastníci demonstrace ví, že je to její "cejch" za válečný fanatismus Černochové a za její nenávistné výroky na adresu Ruské federace, za masivní vyzbrojování kontroverzního režimu na Ukrajině zbraněmi z České republiky i za její neomalené výroky na ukrajinský terorismus vůči civilní osobě v Rusku, Darje Duginové.

Plné Václavské náměstí v Praze a náměstí v dalších krajských městech, celkem více než stotisíc dospělých občanů České republiky s touto charakteristikou ministryně Černochové vyslovilo souhlas a ztotožňuje se s tím! Podpořili tuto charakteristiku Černochové svým potleskem a voláním hanba! A těch lidí bude pravděpodobně v České republice ještě více,! Ne jen ti, co byli na demonstracích takto vidí ministryni Černochovou.

I tady v Plzni, to demonstrující přijali za své a s potleskem!

Takové je hodnocení a vysvědčení dosavadní práce Jany Černochové z ODS v čele Ministerstva obrany ČR a prakticky v čele Armády ČR. 

Hanba! Ostuda! Hnus!

To se ještě v historii naší země nikdy nestalo, aby v čele Ministerstva obrany a Armády České republiky (ať už se jmenovala česká armáda jakkoliv) stál někdo, komu vyspělý český národ dá nálepku „teroristka“! 

V čele našich ozbrojených sil stáli ve velké většině vždy příkladné osobnosti, požívající vysokou důvěru a úctu celé společnosti.

Česká armáda byla do roku 1990 hrdost našeho národa a byla to vždy velká opora českého státu. Pomáhala bránit a osvobozovat naši zemi od fašismu. Pomáhala naší zemi vždy v dobách nejtěžších! Vždy když republice docházel dech, přišli na pomoc vojáci a pomohli v těch nejtěžších situacích, v těch nejtěžších klimatických podmínkách, v době různých živelných i hospodářských katastrof, při záchraně úrody na polích, při budování strategicky důležitých staveb, prostě kdykoliv, v jakékoliv roční době! Nikdy se naše armáda nepodílela na bojích v zahraničí v zájmu jiných velmocích, jako je tomu poslední roky u nás. 

Tohle jméno české armády „teroristka“ Černochová svým konáním zneuctila!

Je nejvyšší čas jí „odejít“!  

V zájmu armády České republiky i v zájmu celé naší společnosti‘! V zájmu zachování míru!