Dne 7. listopadu 2022 si připomínáme 105. výročí Velké říjnové socialistické revoluce v Rusku

7. 11. 2022

Dne 7. listopadu 2022 si připomínáme 105. výročí Velké říjnové socialistické revoluce (VŘSR), významné celosvětové události, kdy se uskutečnila první vítězná socialistická revoluce v historii lidstva na této planetě. 

Tuto revoluci uskutečnila dělnická třída Ruska ve svazku s chudým ruským rolnictvem, pod vedením Komunistické strany Ruska v čele s Vladimírem Iljičem Leninem.

VŘSR svrhla v Rusku vládu buržoazie a statkářů, a vládu v zemi převzali představitele proletariátu a ti následně vytvořili nový "Sovětský stát", ze kterého později vznikl Svaz sovětských socialistických republik /SSSR/.

VŘSR byla vítězstvím tehdy nového učení marxismu - leninismu. 

Zahájila novou éru v dějinách lidstva, éru přechodu od kapitalismu k socialismu! Stala se inspirací pro dělnickou třídu a rolníky mnoho národů po celém světě.

Lenin, ideový vůdce ruské proletářské revoluce, rozšířil učení Karla Marxe a Bedřicha Engelse, kteří objevili zákonitou nutnosti přechodu od kapitalismu k socialismu a aplikoval toto učení v praxi na podmínky tehdejšího Ruska. 

Význam této revoluce - je ve světových dějinách srovnáván s Velkou francouzskou revolucí z roku 1798.

Velká říjnová socialistická revoluce změnila chod světa. Jejím vítězstvím se vytvořily podmínky pro obrovský všestranný rozvoj tehdy zaostalého feudálního Ruska a tím i podmínky pro pozdější rozdrcení německého fašismu ve II. světové válce a spásu lidstva na této planetě. Rozdrcení německého fašismu, který pomohl vytvořit britský bankovní kapitál a který použil kapitalismus a imperialismus jako nástroj na zničení lidového Ruska, ve snaze ovládnout jeho nerostné bohatství.

Fašismus jako nástroj, který se podle dnešní Komunistické strany Ruska, kde je předseda Genadij Zjuganov znovu nyní snaží použít západ na Ukrajině proti Ruské federaci.

Fašismus na Ukrajině bude ale znovu rozdrcen!

Ideály VŘSR inspirují mnoho politických uskupení a vlád ve světě dodnes! 

Historici tuto světodejnou událost popisují jako "Deset dní, které otřásly světem".

Fotogalerie

Křižník Aurora, z něhož zazněl výstřel, jako signál k útoku na Zimní palác
Současní bojovníci za demokracii na Ukrajině podle premiéra Fialy z ukrajinského nacistického pluku AZOV
Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM