Hlavní body nápravy politiky vlády v podání - plán Česká republika na 1. místě

26. 10. 2022

Plán Česká republika na 1. místě!

Plyn

Česká republika potřebuje zajistit přímé smlouvy s dodavateli plynu za nízké ceny – tedy především s Ruskou federací.

Česká republika potřebuje vlastnit zásobníky plynu s českými plynovými rezervami. Nemůžeme se spoléhat na pronájem zásobníků pro náš vlastní plyn. V případě hospodářské krize či války tak můžeme ztratit k našemu plynu přístup.

Elektřina

Česká republika potřebuje změnit systém rozdělování a plateb za elektřinu tak, abychom neplatili prostředníkům na burze, ale dodávali elektřinu přímo do našich domovů a firem za levné ceny, protože Česká republika je v oblasti elektřiny soběstačná a elektřinu vyrábí levně. 

Elektřinu musí dodávat naše české (nikoliv zahraniční) firmy. 

Přebytky vyrobené elektřiny můžeme prodávat na burze. 

Tendry na dostavbu jaderných elektráren musí vyhrávat ty nejlepší firmy, nikoliv firmy z politicky spřátelených (se současnou vládou) zemí.

Potraviny

Česká republika potřebuje znovuvybudovat samostatné, na dotacích z EU nezávislé, mnohodruhové zemědělství bez geneticky modifikovaných potravin tak, aby Česká republika byla potravinově nezávislá a dokázala zajistit jídlo pro všechny občany země.

Zdraví

Zdraví občanů České republiky je prioritou. Prevence a léčení musí přejít z rukou politiků zpět do rukou lékařů.

Lékaři musí namísto telefonních konzultací opět začít ordinovat.

Lékařská péče se musí z plošné či celoplošné změnit na osobní – individuální, protože každý pacient potřebuje jiný přístup a mnohdy také jinou léčbu.

Integrita lidského těla musí být zachována, stejně tak jako dobrovolnost očkování, prevence a léčby.

Vojenská neutralita

Česká republiky by měla usilovat o dosažení vojenské neutrality, nezapojování se do války. Pokud vypukne válka mezi Západem a Východem, Česká republika se nesmí stát místem bojiště.

Politická samostatnost v rozhodování

Česká republika se potřebuje osvobodit od přímé politické poddanosti vůči EU, WHO, OSN. Především ze strany EU přichází nařízení, která česká vláda musí dle současného právního stavu respektovat. A to nejen v oblasti politických rozhodování, ale i v oblasti daní a plateb do společných fondů. Česká republika musí znovu získat vládu nad svou zemí. Česká republika musí získat politickou nezávislost a samostatnost.

Nezávislý obchod a průmysl

Je potřeba osvobodit český průmysl od závislosti na zahraničních společnostech. Česká republika ještě před čtvrtstoletím vlastnila veškerý svůj obchod a průmysl. Dnes jsme závislí na tom, co nám zahraniční společnosti dodají či nedodají. V případě hospodářské krize nám hrozí nedostatek základních potřeb včetně jídla, oblečení, léků, drogerie i techniky.

Je třeba ukončit zvýhodňování zahraničních firem a je nutné podporovat české družstva, malé a střední podnikání s českým vlastnictvím.

Je nutné začít dělat daňovou a dotační politiku takovou, aby zisky z výroby a prodejů uskutečněných na našem území také na území České republiky zůstaly.

Ukončení plánovaného ředění národa

Po ukončení války na Ukrajině je pro Českou republiku žádoucí, aby váleční uprchlíci z Ukrajiny odjeli zpět do jejich země, kde bude třeba budovat Ukrajinu. Každý Ukrajinec bude doma potřeba.

Česká republika musí změnit status „Dočasné ochrany“ pro uprchlíky z Ukrajiny na status válečného uprchlíka. Status Dočasné ochrany umožňuje uprchlíkům z Ukrajiny požádat v klasickém řízení o trvalý pobyt a následně o občanství ČR a také uprchlíkům z Ukrajiny zajišťuje právo na slučování rodiny, tedy právo na přijetí celé rodiny do České republiky.

Mentalita a národní zvyky a pohledy Čechů, Moravanů a Slezanů se od zvyků a pohledů Ukrajinců značně liší. Tyto odlišné životní přístupy i jazyková bariéra jsou nebezpečnými prvky pro klidné soužití obou národů na území České republiky.

Svoboda projevu

Česká republika je zemí se zaručenou svobodou projevu k níž patří jako jeden z hlavních pilířů svoboda slova. Svoboda projevu je v České republice potírána a svoboda slova je zde cenzurována. Svoboda projevu musí být obnovena a to jak ze strany veřejné správy, tak ze strany zahraničních společností – sociálních médií, přes která se dnes odehrává většina komunikace.

Národní měna

Národní měna Česká republika si musí uchovat národní fiat měnu a v budoucnu ji krýt zlatem. Česká republika nesmí přistoupit na globální plány o zavedení elektronické bezhotovostní měny, nesmí se připojit k eurozóně. Česká národní banka musí být samostatná, nezávislá a podléhat pouze českým zákonům. Vlastnictví České národní banky musí být výlučně v českých rukách.

Zdroj: 
https://www.plancr1.cz/#plan-obnovy