Informace z jednání Plzeňského Krajského výboru KSČM z 20.3.2023

21. 3. 2023

V pondělí, dne 20.3.2023 se uskutečnilo v Plzni, od 16:00 hodin, v budově KSČM, řádné zasedání Plzeňského KV KSČM.

Přítomen jednání byl 1. místopředseda ÚV KSČM s. Petr Šimůnek, který na zasedání vystoupil v závěru se svým diskusním příspěvkem a reakcí na některé podněty z jednání.

Na programu jednání byly tyto body:

  • Bezpečnostní a politická situace ve statutárním městě Plzeň v roce 2023. K tomuto bodu bylo přijato stanovisko Krajského výboru KSČM, které je zveřejněno na jiném místě na těchto webových stránkách
  • Informace o uskutečněných a připravovaných demonstracích proti vládní politice v Praze i v Plzeňském kraji
  • Byla projednána informace o stavu členské základy KSČM v Plzeňském kraji a v jednotlivých okresech našeho kraje k 31.12.2022 (detailní písemnou informaci mají všechny OV KSČM v kraji)
  • Bylo projednáno hodnocení oslav svátku Mezinárodního dne žen 2023 v Plzeňském kraji, které organizovala KSČM, nebo na kterých se podílela KSČM v Plzeňském kraji. (Oslavy byly hodnoceny jako velmi zdařilé, potvrzuje se, že ženy mají o tento svůj svátek velký zájem a že se tento význačný svátek ukotvil ve většině naší společnost. Lidé mají zájem se setkávat, pobavit, zazpívat si či zatancovat. Fotografie z oslavy MDŽ Plzni jsou na jiném místě těchto webových stránek).
  • Byla projednána inventarizace majetku Plzeňského KV KSČM k 31.12.2022, včetně stanoviska Krajské revizní komise KSČM
  • Byl projednán výsledek hospodaření KV KSČM a stanovisko Krajské revizní komise k výsledkům hospodaření KV KSČM za rok 2022.
  • Byla projednána informace o činnosti Zastupitelstva Plzeňského kraje z mezidobí od posledního zasedání KV KSČM  
  • Byla poskytnuta informace o činnosti vyšších stranických orgánů KSČM a o jimi přijatých usneseních, případně o připravovaných akcích a kampaních strany, které budou probíhat
  • Bylo diskutováno nad obsahem programu jednání sobotního zasedání Ústředního výboru KSČM v Praze, které se koná 25.3.2023.
  • Ka každému bodu proběhla samostatná diskuse.

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM  
Zdroj: 
Plénum KV KSČM