Ing. Jiří Paroubek: Zastavte tu válku…

21. 12. 2023

Ukrajinský prezident Zelenský sdělil před pár dny (ne)překvapené světové veřejnosti, že ukrajinská armáda požaduje mobilizaci 450 až 500 tisíc vojáků, kteří by se zapojili do bojů proti Rusku.

V minulém týdnu jeden z nejčtenějších japonských deníků, Mainichi Shimbun, který vychází obvykle v nákladu 2 mil. výtisků denně, uvedl v rozsáhlé analýze ukrajinské války, že může dojít k překvapivě rychlému vojenskému zhroucení Ukrajiny.

Podle tohoto deníku dochází od konce letošního srpna k výraznému snížení podpory Ukrajině ze strany Západu ve všech oblastech. Uvádí dokonce, stejně jako Ukrajinci, že tato podpora se snížila ve srovnání se stejným obdobím minulého roku až o 90 %. Propadly se zejména dodávky dělostřelecké munice, což je jeden z klíčových faktorů, neboť válečné operace na frontě probíhají především dělostřeleckými a raketovými střety.

A do toho přichází požadavek ukrajinské armády na doplnění vojsk na frontě, kde údajně už na mnoha místech neexistuje druhá frontová linie ukrajinské obrany. Z toho vyplývá, že pokud by došlo k soustředěnému útoku ruských vojsk a k průlomu některé části 1300 km dlouhé fronty, znamenalo by to, že by se ve válce vytvořila nová situace.

Osobně se domnívám, že takové množství mužů – odvedenců na Ukrajině prostě není. Znamenalo by to mobilizovat částečně i ženy. A pochopitelně by to vedlo k tomu, že by muži i mobilizované ženy chyběli ve svých civilních zaměstnáních. Tato „totální válka“ by neměla rozumný konec.

Rusové, kteří mají početnější obyvatelstvo nežli Ukrajina (přičemž milióny ukrajinských obyvatel jsou t.č. v zahraničí), mohou opět mobilizovat.

Je ovšem také otázka kvality vojáků, kteří by prakticky rovnou bez velkého výcviku šli bojovat přímo na frontu. Znamenalo by to – podle mého názoru – nepřiměřeně vysoké ztráty mezi převážně mladými a mladšími lidmi, kteří by takto mohli být nasazení v boji.

Zdá se, že nadchází (ale to už se zdálo několikrát v minulosti) ten správný čas zahájení jednání o míru mezi oběma znepřátelenými stranami. O míru, který bude vycházet ze statu quo, jak ho vytvořily frontové linie.

Západ není schopen dodávat dostatek munice. Spojené státy mají problémy rozpočtové a také státy Evropské unie budou muset řešit své nemalé rozpočtové problémy, které často vyplývají ze sankcí uplatněných vůči Rusku.

Myslím, že zbytečných lidských obětí už bylo dost.

Autor: 
Jiří Paroubek
Zdroj: 
https://vasevec.parlamentnilisty.cz/, https://nase-pravda.net/