Komunisté Plzeňského kraje zásadně odmítají výstavbu logistického centra Armády ČR pro potřeby NATO na letišti v Plzni – Líních!

18. 3. 2024

Česká republika si 11. března 2024 připomněla 25. výročí jejího vstupu do NATO. Období, znamenající zavlečení našeho státu do vojenského útočného paktu NATO, bez možnosti, aby se občané mohli k tomuto kroku tehdejší vlády a parlamentu vyjádřit!

Paktu, prosazujícího imperiální zahraniční politiku USA, ve kterém se Česká republika v minulosti aktivně spolupodílela na vojenské intervenci a destabilizaci řady zemí, například v Jugoslávii, v Iráku, v Libyi či v Afghánistánu. Na těchto válečných agresích často bez mandátu Rady bezpečnosti Organizace spojených národů., v rozporu s mezinárodním právem!

V současné době, poté, kdy současná prozápadní vláda České republiky podepsala vazalskou tzv. „Obrannou smlouvu mezi USA a ČR“ jsme svědky každodenní snahy o přímé zapojení příslušníků Armády ČR do válečného konfliktu na Ukrajině.

KSČM společně s dalšími mírovými, protiválečnými a vlasteneckými organizacemi trvale požaduje ukončení členství České republiky v tomto útočném vojenském patku NATO a ukončení účasti Armády ČR na vojenských agresích a okupacích jiných zemích ze strany NATO!

Stejně tak se KSČM rozhodně staví proti navyšování výdajů České republiky na zbrojení ve výši 2 % HDP, které ve značné míře slouží k nákupu západní vojenské techniky, pro potřeby NATO a nikoliv pro obranu České republiky!

Stejně rozhodně se KSČM vymezuje proti snahám o výstavbu logistických center Armády ČR sloužící pro potřeby vojsk NATO na území naší republiky, jako je tomu v případě lokalit Mošnova u Ostravy a nyní v Plzni – Líních.

Plénum KV KSČM v době vyostřování mezinárodního napětí mezi USA a Ruskou federací se plně ztotožňuje s obsahem textu „Petice proti výstavbě logistického centra NATO Plzeň – Líně“, která je v příloze tohoto stanoviska ke stažení !

Současně vyzývá všechny občany České republiky, kterým není lhostejná další mírová budoucnost naší republiky, aby připojili svůj podpis k uvedené petici.

Členové Pléna Plzeňského KV KSČM, dne 18. března 2024

 

 

 

Petice proti výstavbě logistického centra Armády České republiky pro potřeby armád členských států NATO.                                                                                                                                                           
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, adresovaná Poslanecké sněmovně  PČR.

My, níže podepsaní občané, zásadně odmítáme výstavbu logistického podpůrného centra Armády České republiky pro poskytování hostitelské podpory armád členských států NATO na letišti Plzeň – Líně, které by ve skutečnosti přispívalo jen k další mezinárodní válečné eskalaci.

Jméno a příjmení:

Adresa:

Podpis:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petiční výbor:

Milan Krajča, předseda Českého mírového hnutí, Josefa Houdka 123, 155 31 Praha – Lipence                                                  

Miroslav Kavij, člen VV ÚV KSČM za Plzeňský kraj, Za Beránkem 762, 339 01 Klatovy                                                            

Eva Novotná, mluvčí iniciativy NE základnám ČR, Tupolevova 479, Praha 18                                                                                  

Jan Dlouhý, Zemětice 3, 334 52 Merklín

 

Vyplněné petiční archy zasílejte na adresu: Miroslav Kavij, Za Beránkem 762, 339 01 Klatovy

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Plénum Plzeňského KV KSČM