KSČM: Navrhovaný státní rozpočet na rok 2023 nezajistí řádný chod státu!

15. 10. 2022

Současná schůze Poslanecké sněmovny PČR bude projednávat v 1. čtení návrh státního rozpočtu na rok 2023, který jí předložila nynější asociální a pravicová koaliční vláda Petra Fialy. Návrh je ovlivněn zejména energetickou krizí a zhoršeným vývojem plnění rozpočtu na letošní rok. Vysoké deficity pokračují v tendenci z let 2020–2022, veřejný dluh v roce 2023 překročí 3 biliony Kč. Původní „škrtací“ ambice, zejména ODS, šly prozatím stranou.

KSČM upozorňuje na skutečnost, že na jedné straně může tato politika vysokých deficitů ohrozit financování veřejných služeb a v budoucnu způsobit neudržitelnost veřejných financí. Na straně druhé je tento rozpočet nedostatečně prorůstový. Prioritou návrhu rozpočtu má být údajná ochrana obyvatelstva před dopady drahoty a energetické krize. Aktuální meziroční tempo inflace je však 18 %. To znamená, že propad reálných příjmů domácností dosáhne přibližně 10 %.

Odhady dopadů výdajů kolabující energetiky na domácnosti i firemní sektor se pohybují v řádu stamiliard. Jen nedostatečně to má kompenzovat návrh mimořádného a dočasného zdanění neočekávaných zisků velkých firem. Legislativní podobu návrhu ale nebyla vláda dosud schopna předložit. Očekávaný výnos 85 miliard Kč pokryje výdaje jen zčásti a nemusí být ani naplněn. Obdobně neznáme konkrétní národní řešení odčerpání části obratu energetických firem nad maximální limit schválený EU. Toto opatření by mělo přinést do rozpočtu dalších 15 miliard Kč.

Jestliže vládní zastropování cen energií pro občany a firmy je nedostatečné, vládní výdaje na obranu jsou více než štědré. Mají vzrůst o 22,7 miliard Kč, což je v oblasti financování vyzbrojovacích programů skok o 44 %. Vládní návrh státního rozpočtu na rok 2023 tak lze označit za nesystémový, neschopný zajistit chod státu. Navrhované kroky jsou časově omezené a nedostatečné.

KSČM navrhuje dopracovat:

  • Podpořit návrh odborů na takové platy a zaručené mzdy, které by snížily propad reálných příjmů způsobený inflací,
  • Podpořit navýšení investic do modernizace české energetiky a na infrastrukturní projekty,
  • Doplnit kompenzace pro průmysl a sektor malého a středního podnikání nejvíce zasažený drahými energiemi,
  • Zredukovat nadměrné výdaje na zbrojení,
  • Zavést v příštím roce sektorové daně v rámci daňové reformy (stabilní spravedlivé daně).
Autor: 
5. zasedání VV ÚV KSČM
Zdroj: 
KSČM