Na pomoc neoprávněně diskriminovaným důchodcům

12. 2. 2024

Vážené soudružky, soudruzi.

Na lednovém jednání ÚV zazněl podnět, týkající se  „snížení starobních důchodů některým představitelům komunistického režimu“, které nastává od března letošního roku. Dotčení důchodci již v tomto měsíci dostávají od plátce důchodů R O Z H O D N U T Í, v němž jsou informováni, o kolik se snižuje procentní výměra jejich starobního důchodu.

Dle tohoto Rozhodnutí lze proti tomuto rozhodnutí podat u České správy sociálního zabezpečení  (popřípadě jiného plátce důchodu) písemné námitky a to do 30 dnů ode dne následujícího po dni oznámení tohoto rozhodnutí.

Aby se dotčeným důchodcům usnadnilo jejich rozhodování velice bychom ocenili, kdybyste mohli soudruhům a soudružkám, u kterých víte, či tušíte, že na ně bude mít tato legislativní změna dopad, pomohli konkrétní radou nebo skutkem. Okresní výbory KSČM maji v tomto smyslu konkrétní informace jak případnou pomoc od advokátní kanceláře usnadnit a zprostředkovat. Děkujeme za projevenou snahu a solidaritu.

Autor: 
Pěnčíková, Kovařík
Zdroj: 
KSČM