Na Ústředním hřbitově v Plzni se 9.5.2023 uskutečnil pietní akt k uctění památky padlých v boji proti německému fašismu ve II. světové válce

9. 5. 2023

V Plzni na Ústředním hřbitově se dne 9.5.2023, od 16:00 hodin uskutečnil pietní akt k uctění památky padlých v boji proti německému fašismu ve II. světové válce. Akci organizoval tradičně Městský výbor KSČM v Plzni, za spoluúčasti další plzeňských organizací Českého svazu bojovníků za svobodu, Klubu českého pohraničí a Levicového klubu žen.

S hlavním projevem k účastníkům vystoupil tajemník Městkého výboru KSČM Plzeň Ing. RSDr. Karel Kvit. V projevu zdůraznil význam datumu 9.5.1945, kdy skončila II. světová válka porážkou německého fašismu a osvobozením naší republiky od fašistů. Naše země poté mohla žít 78 let v míru. V projevu zaznělo, že dnes je přepisována českou pravicí historie a fakta o II. světové válce, a o našich osvoboditelých. Našim úkolem je donest k mladším generacím v České republice pravdu o osvobození naší republiky, kdy většinu našeho území osvobodila Rudá armáda Sovětského svazu, kdy za naší svobodu položilo život na našem území 144 000 sovětských vojáků. Ale také více než 33 000 rumunských vojáků, 116 amerických vojáků a 79  polských vojáků, Naší morální povinností je také nezapomínat na ty, kteří za naší svobodu položili svůj život tady v Plzni a v přilehlém okolí. A jejich památcce jsme se dnes přišli poklonit a vyjádřit vděčnost za jejich hrdinství.

Fašismus dnes v Evropě i v České republice znovu nastupuje. Musíme se tomuto zlu společně postavit! 

Účastníci v rámci pietního aktu položili na hrob padlých věnce a kytice a zdali jim úctu a čest!

   

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM