Naboural velvyslanec ČR zahraniční politiku ČR účastí na sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení?

10. 6. 2019

Toto je silné kafe! Budu se ptát ministra zahraničních věcí zda byl pan velvyslanec vyslán na tento slet Ministerstvem zahraničních věcí případně, zda o jeho účasti jednala vláda. Pokud jsou jeho účast a slova vnímaná jako oficiální vládní vzkaz v kontextu toho, že sudetští Němci chtějí pro příště pořádat své srazy na našem území a bez toho, aby uznali Benešovy dekrety jedná se o další nabourání naší zahraniční politiky.

Autor: 
Kateřina Konečná
Zdroj: 
+ foto: fb