Nastražte uši! Mluví k vám vaše děti! Budoucnost očima mladých. Báječné ohlasy na Českou republiku

10. 4. 2024

Světový festival mládeže (SFM) v Soči 2024: Tvoříme budoucnost společně. Přinášíme vám první ohlédnutí za 20. SFM, který se konal začátkem března v ruském Soči. Naše reportáž vám, jak doufáme, zprostředkuje neopakovatelnou atmosféru festivalu, který se nesl v duchu tradičních hodnot jako jsou láska, přátelství, rodina, mír a tvořivá spolupráce mezi národy. Mladí lidé se s nadšením zapojovali do diskuzí o naší společné budoucnosti a bez nadsázky lze říci, že ji hned na místě začali aktivně vytvářet. Vzájemně se seznamovali s kulturními zvyky rozličných národů, společně se účastnili vzdělávacích akcí, vyměňovali si kontakty i zkušenosti. A jak by podle mládeže z prakticky celé planety měl náš budoucí svět vypadat? To uvidíte a uslyšíte v následujících minutách přímo z úst účastníků festivalu z různých zemí, s nimiž jsme natočili rozhovory. Přejeme vám příjemný poslech a náramnou podívanou. Za Květy přátelství, z.s., a Proud národní hrdosti Yveta, Milan a Mirek.

Video: 
Autor: 
Proud národní hrdosti - Y. Rychtaříková
Zdroj: 
youtu.be