Petice proti zavedení tzv. korespondenční volby

13. 1. 2024

Petice proti zavedení tzv. korespondenční volby

Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, adresovaná Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

My, níže podepsaní občané České republiky, nesouhlasíme se snahami o zavedení tzv. korespondenční volby pro občany naší země žijící v zahraničí. Domníváme se, že o dění v našem státě by měli rozhodovat občané, kteří v něm dlouhodobě žijí.

Zároveň jsme přesvědčeni, že korespondenční volba nezaručuje svobodné a tajné hlasování tak, jak je to zakotveno v čl. 21 Listiny základních práv a svobod. 

Celý text v příloze: