Petice za zajištění dostupnosti zdravotní péče pro region Sušicka.

22. 2. 2024

V Sušici, v restauraci Zlatá Otava se uskutečnila ve středu, dne 21. února 2024, beseda s kandidátem koalice STAČILO! právníkem a expertem na zdravotnictví z hlediska práva JUDr. Ondřejem Dostálem PhD.

Účastníci zajímavé a podnětné besedy byly seznámeni nejen s řízením a financováním českého zdravotnictví, ale také s provozem zdravotnictví Plzeňského kraje, včetně dlouhodobě neutěšené situace týkající se Sušické nemocnice, která je v majetku města Sušice. 

Město Sušice, jako vlastník nemocnice má problémy s jejím financováním i zabezpečením jejích chodu. Plzeňský kraj nabídl, že nemocnici bezplatně převezme do svého majetku a zařadí ji do sítě krajských nemocnic, ale že zde nebude dále zabezpečovat lůžkovou část. Zastupitelstvo města Sušice s těmito podmínkami Plzeňského kraje nesouhlasí. Vyřešení problému je zatím v nedohlednu.

Na závěr této zajímavé besedy byli přítomní účastníci seznámeni s peticí k Sušické nemocnici, včetně možnosti jejího podepsání, ve znění:

Petice za zachování lůžkové péče v Sušické nemocnici a za zajištění dostupnosti zdravotní péče pro sušický region.

Vážení,
my, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme, aby Plzeňský kraj:

1. Podpořil poskytování lůžkové zdravotní péče v Sušické nemocnici tak, aby byl její provoz dlouhodobě udržitelný a aby poskytovala občanům sušického regionu zdravotní péči v rámci nepřetržitého provozu ve smyslu § 9 zákona 372/2011 Sb. o zdravotních službách

2. Podpořil v jednáních se zdravotními pojišťovnami sjednání smluv o poskytování a úhradě zdravotních služeb se Sušickou nemocnicí za rovných podmínek, umožňujících zachování dostupnosti hrazené péče pro sušický region

3. Poskytoval Sušické nemocnici finanční podporu za službu obecného hospodářského zájmu, spočívající v zajištění dostupnosti péče, za rovných podmínek jako nemocnicím ve svém vlastnictví

4. Poskytoval prostřednictvím krajem vlastněných nemocnic Sušické nemocnici součinnost ve věci personálního zajištění a vzdělávání lékařů a sester

5. Zahrnul Sušickou nemocnici do krajské koncepce zdravotnictví jako nedílnou součást zajišťování lůžkové péče v Plzeňském kraji-

Petice je zveřejněna a je ke stažení níže pod tímto článkem,

Občané mohou připojením svého podpisu k výše uvedené petici přispět k opětovnému jednání s novým vedením Plzeňského kraje po podzimních krajských volbách roku 2024. A k uzavření přijatelné smlouvy nejen pro obě zúčastněné strany, ale především ve prospěch občanů uvedeného regionu!

 

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Beseda s občany v Sušici, petent JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D. LLM