Plzeňský kraj klesá k “finančnímu dnu", ale někteří na palubě stále tančí!

31. 8. 2022

Situace na trhu s energiemi je více než hrozivá, o čemž se není nutné rozepisovat! Členové Rady Plzeňského kraje sami veřejně uvádí, že za aktuálních podmínek by kraj za elektřinu musel zaplatit až dvanáctinásobek dosavadní ceny. Tato cena by oproti loňskému roku, vylétla vzhůru skoro až o půldruhé miliardy korun.

Pro srovnání: Plzeňský kraj nyní vydává za energie zhruba sto milionů korun. Rada se ale nyní snaží velice “šalamounsky” přehodit nákup energií na jednotlivé zřizované organizace tam, kde náklady na energie by neměly přesáhnout dva miliony korun a nemuselo by tedy docházet k povinnému zadávání veřejné zakázky. Představitelé kraje by se potom mohli, za situace, když se těmto organizacím nepodaří elektřinu výhodně získat, snáze před občany z celé šlamastiky lépe vyvinit.

Další peníze “visí” Plzeňskému kraji v české pobočce banky Sberbank, která má vazbu na Rusko a hrozí, že může o část z nich jednoduše přijít a určitě take přijde. Jedná se v tomto případě, o prozatím jen zmrazených, zhruba sto šedesát milionů korun.

Na ekonomické kondici kraje se samozřejmě podepsala také covidová doba se všemi svými ekonomickými dopady, ale samozřejmě také i uprchlická krize vzniklá masovým přílivem migrantů z Ukrajiny.

A když uvážíme, že rozpočet Plzeňského kraje byl pro letošní rok schválen se schodkem skoro dvě miliardy korun, má již jeho příjmová část 6,6 miliardy korun “namále”. Ale na “palubě pro první třídu” se stale ještě tančí!

Jak tedy jistě uznáte, kraj si nyní finančně nikterak vyskakovat nemůže a zodpovědní politici by se měli spíře orientovat úsporným směrem, podpořeným zodpovědným rozhodováním.

Opak je však pravdou, a přestože kraji hrozí významné finanční problémy, odsouhlasila jeho rada návrh na realizaci odkupu budovy bývalých městských lázní v Plzni. Tento velice “podivný kauf” protlačovali zejména radní za STAN a Piráty.

Kupní cena totálně zdevastovaného objektu, který je po mnoho let obrovskou ostudou Plzně, činí 140 milionů korun, přičemž prodejcem by měla být společnost TWB Praha s.r.o. A do nezbytné rekontrukce by se mělo vložit ještě dalších několik stovek milionů.

Co si o takovémto nezodpovědném přístupu myslet?

Podotýkám, že osobně nejsem odpůrcem nákupu nemovitého majetku městem Plzní či Plzeňským krajem a domnívám se, že tyto investice mohou být někdy zcela jistě lepším příspěvkem občanům, než pokoutné rozplývání veřejných peněz pod politickým deštníkem elitářsky orientovaných partají. O koho, že se to jedná na Plzeňském kraji je zbytečné se více rozepisovat. Jsou to především zastupitelé toho politického subjektu, jehož kriminální aféry se například dnes řeší na celostátní úrovni v kauze Dozimetr.

Zamýšlená koupě objektu bývalých lázní, který je, nebýt tento památkově chráněný, prakticky před demolicí, se mj. nachází v záplavové zóně a disponuje jen malými místnostmi, tedy kromě prostor bývalého bazénu, je dle mého názoru zcela nemístným předvolebním poulismem a vyjevenou snahou o obrovské mrhání veřejnými prostředky.

Argumenty typu, že by se zde mohly soustředit například velmi cenné sbírky obrazů z nevyhovujících depozitářů, jsou jen jakýmsi “výkřikem do tmy”, neboť se již po mnoho let připravuje projekt zcela nové budovy "Západočeské galerie". A neměla by to být žádná podřadná stavba, naopak stavební monument, jehož cena se nyní odhaduje již na jednu a půl miliardy korun.

Věřím, že na zářijové schůzi Zastupitelstva Plzeňského kraje, kde se bude s konečnou platností o tomto “potrhlém” a především nezodpovědném návrhu rozhodovat, bude zmíněný pokus šmahem odmítnut a “rozum a střízlivé uvažování řádného hospodáře” dostane opět zelenou!

Nebo snad chceme náš region skutečně finančně zruinovat?

Fotogalerie

Desítky let chátrající budova městských lázní v Plzni
Autor: 
PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA, kandidát KSČM na senátora, dříve poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, nyní předseda Městského výboru KSČM Plzeň, krajský zastupitel za KSČM
Zdroj: 
PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA