Praha, sobota 10. prosince 2022: ZASEDÁNÍ ÚV KSČM

11. 12. 2022

V sobotu 10. prosince 2022 jednal v Praze Ústřední výboru KSČM. V úvodní části vystoupila předsedkyně strany Kateřina Konečná s poměrně obsáhlým projevem. V něm charakterizovala současný společenský vývoj mající dopad na situaci občanů, ale hlavně vzhledem k projednávaným tématům vnitřního vývoje a situaci v KSČM.

Hlavním tématem bylo projednání a přijetí programu realizace 3. etapy vnitřní reorganizace struktury a činnosti strany. Takové projednání není samoúčelné. Probíhá jako další v celé řadě vnitrostranických diskusí o výstavbě moderní podoby KSČM, která průběžně probíhá.

Moderní podoba KSČM - náš cíl

Ústřední výbor po věcné diskusi přijal celou řadu materiálů jejichž obsah je vzájemně provázán a je všechny potřebné posuzovat ve vzájemné souvislosti. Závěrečné usnesení například schválilo pro média a veřejnost stanovisko KSČM k aktuální politické situaci s názvem „Česká republika porušuje své vlastní zákony“. V něm odsuzuje přijímání politicky motivované novely zákona o důchodovém pojištění na základě nepřijatelné aplikace principu retroaktivity a kolektivní viny vůči některým starodůchodcům.

Další schválené stanovisko reaguje na aktuální politickou situaci s názvem „KSČM odmítá zdražování veřejné hromadné dopravy“! KSČM v něm navzdory různým slibům představitelů vládní moci odmítá zdražování veřejné hromadné dopravy v České republice. Taková situace je pro občany o to bezohlednější v současné době, neboť občané jsou stále více uvrhováni do ekonomické chudoby všeho druhu.

Jiný materiál byl schválen pod názvem „Komunikační strategie...“. Ten odráží dosavadní stav vývoje mediálního prostoru v české i evropské společnosti. Vytyčuje směry činnosti ve snaze přiblížit vnější komunikaci strany s občanskou veřejností na základě aktuálního společenského vývoje a potřeb.

Jednání ústředního výboru bylo konkrétní a věcné. Projevilo se mj. při schvalování závěrečného usnesení, kdy se obsah a každé slovíčko doslova precizovalo. Vzhledem k většímu množství vnitrostranických výstupů se zájemci o podrobnostech přijatých materiálů dozví na svých okresních sekretariátech.

PS: Agentura STEM 11.12.2022 volební model: KSČM = 4,2%

Fotogalerie

Autor: 
Josef Kovařík, člen ÚV KSČM
Zdroj: 
Vlastní