Radim Valenčík: „CO DĚLAT AŽ TO PRASKNE“

24. 7. 2022

Co dělat z hlediska dosavadních výsledků pěstování naší vize, až se pozice této vlády stane neudržitelnou. (A ta doba se blíží):

1. Připravit se na to, že se vyrojí "falešní proroci" jednoduchých řešení, z nichž mnozí budou obyčejní provokatéři připraveni na to, aby diskreditovali a rozložili spontánně se rodící hnutí odporu. Reagovat na to všude, kde bude možné, požadavkem předložení promyšlené a realistické alternativy.

 

2. Na všech akcích, které budou probíhat z iniciativy různých aktivit "zdola" i organizovaných "shora" požadovat předložení realistických pozitivních řešení a dát důvěru jen těm, kteří jsou schopni s nimi přijít. Jen tak lze čelit tomu, že jedny figurky či přesněji maňásky vystřídají maňásci ještě horší.

 

3. Aktuálně půjde zejména o zabezpečení naší země energiemi a potravinami. Zde je klíčové:

- Jít cestou řešení, kterými se vymaníme z rostoucí závislosti na cizí moci.

- Požadovat jen to, co reálné, ale také vědět, co je reálné (na to musíme být připraveni co nejdříve).

 

4. Okamžitě a důrazně reagovat na případné pokusy o kriminalizaci těch, kteří budou navrhovat pozitivní řešení (ti totiž na rozdíl od "křiklounů" budou první v hledáčku pokusu o udržení degenerující moci výměnou figurek).

 

5. Najít vhodné platformy soustředění kvalifikovaných a rozumných lidí napříč generacemi. Tady bude hodně záležet na konkrétních osobách.

 

6. Maximálně se snažit o aktivizaci technické inteligence: Ta musela vysokoškolské studium skutečně "vydřít", její společenská role je nedoceněna, za což si ovšem částečně může sama tím, že aby prosadila alespoň některé projekty, vyhýbala se konfliktům.

 

7. Otevřít jako jednu ze zásadních otázek otázku stability a neomezené udržitelnosti průběžného penzijního systému:

- Nejde o starší občany, jde zejména o mladé, aby věděli, že společnost i ve velké krizi a po velké devastaci je schopna všem zajistit celoživotní perspektivu (je to důležité i proto, že v této oblasti přetrvávají a i mediálním mainstreamem jsou záměrně pěstovány mylné představy i "neudržitelnosti").

- Právě na problematice motivace a navazujících komplexních opatření (i reforem) k diferencovanému a dobrovolnému prodloužení doby produktivního, resp. výdělečného uplatnění člověka lze nejlépe ilustrovat to, o jaké reformy jde a jakou historickou změnu prožíváme.

 

8. Soustředit pozornost na pěstování a sdílení realistické, perspektivní a přitažlivé vize jako základu sjednocování občanů, tj. postupně přejít od požadavku střednědobých řešení k uvažování v dlouhodobém horizontu (to sice půjde ztuha, ale je to důležité pro posílení vytrvalosti z hlediska schopnosti čelit nejrůznějším protivenstvím, které snahy o nápravu stavu čekají).

 

9. Jako jeden z kroků orientovaných tímto směrem otevřít otázku zásadní změny v oblasti vzdělávacího systému, který musí být orientován (a podle toho i financován) na uplatnění absolventů všech stupňů na:

- celoživotním vzdělávaní (přechodu z jednoho vzdělávacího stupně na další a vyústit v podporované samovzdělání, např. prostřednictvím fungujících absolventských sítí),

- uplatnění na profesních trzích z hlediska celoživotní perspektivy (tak, aby se poskytovatelé vzdělávacích služeb podíleli na úspěších svých absolventů.

(Zde jsou perspektivy obrovské, lze je srozumitelně vysvětlit nejen mladým, ale i těm nejmladším).

 

10. Dát plnou podporu všem tvůrčím mezigeneračním týmům, které mají vlastní vizi, podporovat vytváření horizontálních vztahů mezi nimi při zvyšování možnosti jejich profesionálního uplatnění i při využití jejich společenských aktivit (včetně politických).

 

Zastřešující klíčové opatření:

Na základě již dnes osvědčených dobře fungujících a nezdiskreditovaných aktivit vybrat (dejme tomu) 12 osobností, které mají veřejnou důvěru, jsou dostatečně kvalifikované, odolné a statečně, intelektuálně zdatné, jsou schopné se orientovat v informačních zdrojích, nepodléhají nátlaku (z těch, které uvedeným kritériím vyhovují a které osobně znám, dám za ně ruku do ohně, jsem jich napočítal asi dvojnásobek), které budou strukturovaně (podle významu) mít právo označit materiály informující veřejnost o tom, co se děje, atributem: "TOTO NENĺ DEZINFROMACE". (Případně, podle toho, jak se bude situace vyvíjet, "Toto je součást perspektivního a realistického řešení" apod.)

Lze totiž předpokládat pokusy o šíření různých dezinformací a diskreditování aktivit snažících se o nápravu. Je to lepší než snaha mít jediné hlavní alternativní médium (což z řady důvodů není realistické, přitom uvedené označení může být dáno i kvalitním materiálům v mediálním mainframu). "Dvanáctka" bude mít k dispozici širší aktiv, včetně odborníků na jednotlivé oblasti. Žijeme ve světě, ve kterém je pravda (chápaná jako uceleným, novým poznatků otevřený a rozvíjející se systém) poznatelná a sdělitelná, kterou nelze bagatelizovat relativizujícím "jedná se jen o jeden z narativů".

Poznámka pod čarou:

...a nemusí tak dlouho trvat než vznikne situace, kdy bude potřeba začít uvažovat ve výše uvedeném smyslu: "Pokud jsem něco vnitřně podcenil v rámci hnutí STAN, tak to není věc, která by měla souvislost s tím, jestli mohu, nebo nemohu být na ministerstvu vnitra"https://www.reflex.cz/clanek/prostor-x/113961/rakusan-uz-se-hraje-o-ministra-vnitra-chteji-me-odstranit-protoze-se-boji-babisovi-tu-radost-neudelam.html

Začínají padat nejservilnější vlády a naše v míře servility předstihuje i ty, které odcházejí...

Uvítám kritiku, doplnění, alternativní pojetí.

 

Autor: 
Doc. Radim Valenčík, CSc.
Zdroj: 
Zdroj: https://radimvalencik.pise.cz/10381-odpoved-na-otazku-co-delat-az-to-praskne.html