Soči - Putin: 20. výroční zasedání Valdajského mezinárodního diskusního klubu. Představy Ruska …

6. 10. 2023

Výběr z projevu V. V. Putina. Představy Ruska - o co usilujeme a čeho chceme dosáhnout… 

Ruská federace usiluje s dalšími zeměmi o vybudování nového světového řádu. Spravedlivějšího řádu.

Jaký je základní přístup Ruské federace k tomuto složitému úkolu.

Za prvé. Chceme žít v otevřeném, vzájemně propojeném světě, kde se nikdo nikdy nebude snažit stavět umělé překážky komunikaci, tvůrčí realizaci a prosperitě lidí. Musí existovat bezbariérové prostředí – o to musíme usilovat.

Za druhé. Chceme, aby rozmanitost světa byla nejen zachována, ale aby se stala základem univerzálního rozvoje. Vnucování jakékoli zemi nebo národu, jak má žít, jak se má cítit, by mělo být zakázáno. Pouze skutečná kulturní a civilizační rozmanitost zajistí blaho lidí a rovnováhu zájmů.

Za třetí. Jsme pro maximální reprezentativnost. Nikdo nemá právo ani nemůže vládnout světu za ostatní nebo jejich jménem. Svět budoucnosti je světem kolektivních rozhodnutí přijímaných na úrovních, na nichž jsou nejúčinnější, a těmi účastníky, kteří jsou skutečně schopni významně přispět k řešení konkrétního problému. Nerozhoduje jeden za všechny, a dokonce ani nerozhodují všichni o všem, ale ti, kterých se problém bezprostředně týká, se dohodnou, co a jak dělat.

Za čtvrté. Jsme pro všeobecnou bezpečnost a trvalý mír založený na respektování zájmů všech: od velkých států až po malé země. Hlavní je osvobodit mezinárodní vztahy od blokového přístupu, od dědictví koloniální éry a studené války. Již desítky let hovoříme o nedělitelnosti bezpečnosti, o tom, že není možné zajistit bezpečnost jedněch na úkor bezpečnosti druhých. Harmonie v této oblasti je skutečně dosažitelná. Jen musíme odložit pýchu a aroganci a přestat se dívat na ostatní jako na druhořadé partnery nebo jako na vyvrhele či divochy.

Za páté. Jsme pro spravedlnost pro všechny. Doba vykořisťování kohokoli, už jsem to řekl dvakrát, je minulostí. Země a národy si jasně uvědomují své zájmy a možnosti a jsou připraveny spoléhat samy na sebe – a to je posilující. Všichni by měli mít přístup k výhodám moderního rozvoje a pokusy o jeho omezení pro jakoukoli zemi nebo národ by měly být považovány za akt agrese, tak je to.

Za šesté. Jsme pro rovnoprávnost, pro rozdílné potenciály různých zemí. To je absolutně objektivní faktor. Ale neméně objektivní je i skutečnost, že nikdo není ochoten se podřídit, učinit své zájmy a potřeby závislými na někom jiném, a především na těch bohatších a silnějších.

Těchto zásad se chceme sami držet a vyzýváme k tomu i všechny naše přátele a kolegy. Celý projev v textové formě zde:

Zdroj – videozáznam projevu zde: https://www.youtube.com/watch?v=-GYbhHVOPVo

Z  ruského jazyka pro Novou Republiku přeložila: PhDr. Jana Görčöšová

 

Autor: 
Vložil: JK, modře doplnil V.F. Plzeň
Zdroj: 
https://www.novarepublika.cz