Spuštěn účelový proces v jehož čele je velvyslanectví USA: V. V. Pjakin o mítinku v Moskvě v sobotu 3. srpna 2019

11. 8. 2019

Fond konceptuálních technologií uvádí Analytický pořad Otázka-odpověď:

Dobrý den Valeriji Viktoroviči.
Dobrý den...05.08.2019.

Zdravím naše vážené diváky, posluchače a kolegy ve studiu.

00:36

Hodně lidí asi má dovolenou, takže otázek je dnes méně, nicméně několik jsme jich přece jen vybrali. Začneme první otázkou od Olgy.
Valeriji Viktoroviči, jakého procesu je součástí to, že v sobotu 3. srpna Russia Today barvitě a všestranně informovala o nepovoleném mítinku v Moskvě?
A dokonce umístila informaci o této události do rubriky Obrázek dne.
A jak důležité místo tato událost, reportáž na Russia Today, zaujímá v daném procesu?

(V.V.P.)
Jednání Russia Today nepochopíme, dokud se nedobereme podstaty samotné té události.
A ta událost je dost významná.
Už nejednou jsme mluvili o tom, že v Rusku neustále probíhá tlející majdan, který se zatím plně nerozhořel kvůli tomu, že státní řízení, státní struktury jeden po druhém likvidují ty články, které se měly stát aktivní součástí toho majdanu.
Jednalo se například o fotbalové fanoušky, o národnostní otázku, v daném případě kavkazskou, také o exekutory s těmi jejich vymahači dluhů a o mnohé další takové otázky.

Také bylo konfiskováno několik pokladen s hotovostí, kterou měly být placeny všechny tyto „majdanové“ akce.

A také jsme nejednou mluvili o tom, že jak to bylo naplánováno, tak to také probíhá. Oni by už potřebovali některou z těch akcí třeba pozastavit, ale stejně k ní dojde. Jako například to svévolné zatčení Golunova.
Takže co se vlastně stalo?

Prý k tomuto majdanu, na který z větší části lidi přiváželi odjinud, neboť na něj nesehnali dost místních obyvatel, došlo proto, že se státní moc někoho polekala a neumožnila mu kandidovat ve volbách: „To my tu zastupujeme státní moc, a tak půjdeme manifestovat a budeme protestovat.“ Zdálo by se, že vše do sebe zapadá.
Přesto nic není tak, jak to na první pohled vypadá. Problém je v tom, že ti lidé, kteří nebyli připuštěni k volbám, a to ze zákonných důvodů, vůbec neměli v úmyslu se těch voleb zákonným způsobem účastnit. Oni si velmi dobře uvědomují stejně jako jejich páníčkové, že jako „liberasti“ nemají u lidí žádnou podporu, že by při volbách totálně propadli, takže je pro ně zcela zbytečné se jich účastnit.

Proto se vědomě rozhodli sbírat podpisy přesně takovým způsobem, aby nemohli být zákonným způsobem zaregistrováni k volbám.

Proč se to podnikalo?

Kvůli dvěma věcem. Za prvé, jestliže předloží takové, očividně neprůchozí podpisy, a přesto donutí stát, státní řízení, aby se jim podvolilo a zaregistrovalo je, byl by to konec. Stát by byl zlomen a úspěch majdanu zcela zajištěn.
Neboť jestliže stát pustí takové podpisy, tak také potom stát cestou falsifikace zajistí nezbytnou úroveň hlasování pro tyto darebáky, kteří pracují pro zájmy západních států. Pro ty lidi, které... ...které prostě nelze zvát lidmi.

Jedna z nich například pořádala tu štvanici na Margaritu Simoňan, těhotnou ženu!
Cožpak takto se chová člověk? ...To je k morálním vlastnostem těch lidí.

Druhý zase navrhoval: „Pojďme identifikovat příslušníky Ruské gardy a půjdeme po jejich dětech.“ Cožpak tohle může navrhovat člověk? ...Zbylo v něm vůbec něco lidského?

Proto by pro ně samozřejmě nikdo nehlasoval, protože lidé všechnu tu ničemnost té pakáže dobře vidí, a proto by pro ně nehlasovali.

Kdyby se však stát zlomil při jejich registraci, tak by to byl znak, že vše je v pořádku, že stát mohou dál ohýbat, zviditelňovat se a jít do voleb. Kdyby ty volby nevyhráli, vyvolalo by to poslední poryv majdanu: „Ukradli nám naše hlasy, všechno to zfalšovali!“
Jenže to falšování by začalo už okamžikem jejich registrace. A pokud by se stát na tomto zlomil, byl by i dál nucen je akceptovat.

Jestliže… To je jeden aspekt. Jednalo se tedy o pokus zlomit stát na úrovni registrace k volbám. S tou registrací jim to ale nevyšlo. Takže přistoupili ke druhé etapě: ...„Státní moc se nás polekala!“

Té pakáže, pro kterou by nikdo nehlasoval, se měla státní moc polekat?

„Státní moc se nás polekala, proto vyjdeme do ulic na majdan! A už teď budeme mluvit o nelegitimitě voleb, o tom, že to my jsme státní moc a musíme se organizovat!“

Nu, Alexej Navaľnyj jako vždy ty lidi zorganizoval a okamžitě se nechal zavřít a odpočívá ve… Nu, to se vězením ani nedá nazvat. V podstatě se uklidil. Vše vyprovokoval a jako vždy se uklidil.

A co se bude dít v ulicích? ...„Za to já přece teď již neodpovídám! Já přece za svou činnost, za ty výzvy už úpím ve vězení.“
A co je zajímavé?

Jestliže na první manifestaci typu „žluté vesty“, kterou se pokoušeli rozpoutat, přišlo alespoň 2-3 tisíce lidí, tak nyní jich tam bylo 1,5 tisíc se vším všudy. Navíc se všichni alespoň trochu významní lidé, tedy ti, kvůli kterým tam šli, poschovávali, neboť si všichni velmi dobře uvědomovali, že nemohou jen tak v klidu demonstrovat, že je nutné zaangažovat hlupáky a debily, které svezli odevšad, kdejakou tu pakáž, zcela zpitomělé hlupáky, a ty bude nutné vyprovokovat, aby napadali pořádkové síly.

Takže aby se nepřipletli do té tvrdé mely, a oni plánovali, že to bude vypadat přibližně jako v Hongkongu nebo jako v té „civilizované“ Paříži, kde je to samozřejmě běžný postup.
Sice tam už při rozhánění těch demonstrací zabili 11 lidí, ale tam je jim to dovoleno, tam se jedná o lidi první kategorie, o stát první kategorie, tam prostě „demokraticky“ rozhánějí demokratické mítinky a vše je v pořádku.
Zatímco u nás si ten nedemokratický Mordor dovoluje nedemokraticky rozhánět „demokratický“ mítink.

Člověk zadržený pracovníky Ruské gardy si dělá selfíčko, telefonem snímá přímý přenos a ukazuje, jak ho „brutálně“ chytili pod paží a vedou, nebo nesou na rukách. Kdyby ti hajzlíci, kteří šli na tuto manifestaci, věděli, že je budou rozhánět alespoň jako v Paříži, dokonce ani ne jako v Hongkongu, tak by nikdo z nich ani nos nevystrčil. Na hrdiny si hrají, jen pokud je takto nosí na rukou. A toto jejich hrdinství má podobu neustálých nenávistných projevů, neboť si myslí, že oni se mohou chovat k jiným lidem, jak se jim zachce.

Jedná se o čistý fašismus: „My budeme zabíjet, mlátit a znásilňovat děti pracovníků Ruské gardy.“

A proč jsou přesvědčeni, že je za to nečeká žádný trest?

Protože vědí, že těch hajzlíků „liberastů“, kteří získali své výložky ve Washingtonu, je v orgánech činných v trestním řízení pořád dost, a že ti se postarají o to, aby z toho tito „liberasti“ vyklouzli. Že se ti hajzlíci s výložkami postarají o to, aby svými životy zaplatili pracovníci Ruské gardy, policie a další takto působící lidé, životy členů svých rodin, protože oni úplně stejně, jako ti hajzlíci, co vyšli do ulic proti Ruské gardě, nenávidí Rusko. A také úplně stejně slouží zájmům USA.
Takových je bohužel v orgánech činných v trestním řízení hodně.

To oni vytvářejí tu statistiku svévolného jednání, diskreditace pořádkového systému Ruska, to oni produkují ta fakta, která jsou potom předkládána lidem, aby je dostali do ulic. Proto ti hajzlíci schválně tímto způsobem zatýkali Golunova, aby to posloužilo důvodem k masovým protestům, aby lidé vyšli do ulic.

Takže se vrátíme k té Russia Today.
Proč najednou Russia Today přišla s takovou reportáží? ...Je to všechno velice jednoduché.

Takže zaprvé.
Organizací všech těchto majdanových akcí a konkrétně té druhé etapy se zabývá velvyslanectví USA. To tam je určováno, kdo má kde být, čeho se má účastnit, vůči komu mají být podniknuty jaké kroky.
A jmenovitě organizační informační podpora, ne tedy samotného procesu manifestace, ale přípravy k němu, byla zajišťována v Euronews, Deutsche Welle...
Západní státy prý se nevměšují do vnitřních záležitostí Ruska.

Tady u nás vykřikují, jak se my vměšujeme do kdejakých voleb, kdejakých procesů, jak prý řídíme „žluté vesty“, přitom dokázat to nemohou. A oni, aniž by se vůbec namáhali to nějak skrývat, se přímo vměšují.
Takže jak bude informačně tento proces prezentován, bylo všem jasné.

A jak máme poskytnout alternativní obrázek? ...Jak máme všem ukázat, co se reálně dělo?

A zde tedy zasáhla Russia Today a pustila se do boje se vší vervou, a svou prací to všechno nabourala.

A ten přínos z její práce nespočíval pouze v tom, že lidé reálně uviděli obrázek, jak to všechno doopravdy probíhalo, ale že také orgány činné v trestním řízení, a teď nemyslím ty delegované podpindosníky, kteří nedělají nic jiného, než že likvidují drobný a střední byznys, zneužívají své pravomoci a fabrikují trestní řízení proti nevinným lidem, ale ty normální pracovníky, kteří v těch orgánech jsou.

Ten proces zbavování se podpindosníků nabírá obrátky.
Takže ti lidé v orgánech činných v trestním řízení, kteří jsou skutečnými vlastenci, kteří nezapomněli na to, co je to vlastenectví, a pro které nebyla přísaha, kterou skládali, když do těchto orgánů vstupovali, prázdnými slovy, tak ti teď mají spoustu videomateriálů, kvalitních videomateriálů, na jejichž základě mohou identifikovat diverzně-teroristické jednání konkrétních osob a odhalit tak roli a místo každého člověka v této manifestaci.

Takže na jedné straně v informační kampani všechna západní média prezentovala jen svůj pohled…
Vždyť proč ty lidi ženou do ulic? ...Jen kvůli jedné věci, kvůli vyvolání potřebného obrázku.

Všechny státní převraty jsou prováděny jinou cestou, ve státním řízení.
Proto na kyjevském majdanu, ať už si ti lidé namlouvají, co chtějí, tak tam skákali čistě kvůli tomu obrázku, zatímco za kulisami probíhal boj klanově-korporativních skupin, zda majdan zvítězí či ne. A kvůli úplně stejnému obrázku ženou lidi do ulic i u nás v Rusku.

A s čím počítali?

Jak říkám, počítali s tím, že stát zlomí už v etapě registrace k volbám, jenže to se jim nepovedlo, takže sice pochopili, že jde do tuhého, stále však potřebují obrázek pro Západ, aby tam předvedli, že v Rusku panuje totalitární režim, který dusí demokracii.
A tohle by také ukazovali, protože všichni jsou právě na to zaměřeni.

Jednoduše dělají propagandu, protiruskou propagandu. Když se podíváte na Euronews, tak odtud čiší nepřetržitá nenávist k Rusku, běží tam protiruská, protiputinovská propaganda.

A Deutsche Welle? ...To je to samé.

No a režisérem toho všeho je velvyslanectví USA.

A potom do toho boje vstoupila Russia Today a všechno se jim to sesypalo, všechna ta propaganda se sesypala.
Je totiž možné se podívat, jak co reálně probíhalo. A zároveň to v Rusku poslouží jako důležitý pracovní materiál pro pracovníky orgánů činných v trestním řízení, kteří slouží Rusku a ne USA. Protože ti, co slouží USA, se teď vynasnaží ty hajzlíky a obzvláště toho parchanta, toho nelidu, který sliboval jít po těch dětech, tak přesně jeho se ti podpindosničtí hajzlíci vynasnaží pompézně zprostit trestní odpovědnosti.
Takže ta situace vypadá takto. Jedná se o informační válku, o výpad na bojiště a konkrétní bojový střet.

Celý rozhovor zde: Více zde: http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-5-...

Video: 
Autor: 
V. V. Pjakin, vložil: jk
Zdroj: 
http://leva-net.webnode.cz/products/otazka-odpoved-v-v-pjakina-ze-dne-5-8-2019/