Stanovisko: KSČM odmítá současné návrhy ministra Jurečky

14. 10. 2022

Ministr práce a (a)sociálních věcí Marian Jurečka opět negativně perlí. Jako výsměch všem poctivě pracujícím se musí jevit jeho nejnovější návrh zvýšit od začátku příštího roku minimální mzdu na 41 % průměrné mzdy, což odpovídá zvýšení zhruba o 350 Kč. Přitom poslancům se zvýší jejich plat od 1. ledna 2023 o 11 600 Kč a ministrům, jako je pan Jurečka, o 26 000 Kč. Vzhledem k tomu, že v letošním roce bude inflace možná víc než 18%, jde skutečně u zvýšení minimální mzdy pouze a jenom o almužnu.

KSČM zásadně nesouhlasí s prodlužováním věkové hranice pro odchod do důchodu nad 65 let, kterým chce ministr Jurečka řešit zvyšující výdaje na důchodovém účtu. Přitom připravované zkrácení doby potřebné pro dosažení nároku na důchod bude znamenat snížení příjmů pro financování průběžného pilíře a znevýhodňuje zaměstnance, kteří poctivě celý život důchodové pojištění platí. KSČM rovněž odmítá reformu spočívající v přeneseném financování na dobrovolné penzijní pojištění, které již dnes řada občanů nebude schopna platit a které znehodnotí vysoká míra inflace.

A ministr Jurečka po třetí. Poslanci a ministři si zvyšují platy, lidem enormně rostou životní náklady, firmy mají starost o přežití, opatření vlády jsou opožděná, nedostatečná či dokonce neúčinná a pan ministr podává pozměňovací návrh na snížení důchodu „některým představitelům komunistického režimu“. Ministr Jurečka chce takto potrestat zhruba několik set 80 a víceletých občanů a sebrat jim až několik tisíc korun měsíčně. Mstít se na takto starých lidech je podlost a hyenismus.

KSČM požaduje:

  • zvýšení minimální mzdy na 20 000 Kč,
  • zmrazení platů ústavním činitelům,
  • nezvyšování věku pro odchod do důchodu,
  • pravidelnou a důslednou valorizaci důchodů s důrazem na zvyšování nízkých důchodů,
  • odmítnutí snížení důchodů „některým představitelům komunistického režimu“.
Autor: 
Stanovisko 5. schůze VV ÚV KSČM
Zdroj: 
KSČM