Stanovisko Plzeňského Krajského výboru KSČM ke vzniku tzv. strategického podnikatelského parku GIGAFACTORY v obci Líně na Plzeňsku

25. 9. 2023

Plénum Krajského výboru KSČM Plzeňského kraje z logických a racionálních důvodů odmítá dlouhodobý záměr vlády České republiky na výstavbu "Gigafactory", chemické továrny na výrobu elektrobaterií firmou Volkswagen u obce Líně nedaleko Plzně!

S možnou výstavbou "Gigafactory" jsou spojeny mnohé budoucí problémy, jako je nedostatečná vzdálenost od lidských obydlí, voda, elektrická energíe, pracovní zdroje, dopravní zátěž a další.

Stejně tak je pro KSČM zcela nepřijatelné, aby zdejší letecká záchranka byla díky automobilovému byznysu zrušena, nebo, jak nás chlácholí armádní činitelé, „pouze přeložena jinam“. Nepovažujeme za možné, aby jen pro další kumulaci již tak horentních zisků, došlo k ohrožení zdraví a životů občanů Plzeňského kraje tím, že bude prodloužena doletová vzdálenost zdravotnických vrtulníků.

Je jasné, že předvolební sliby mnohých politiků, často představitelů dotčených obcí, ale i místně příslušných senátorů za ODS, striktně odmítající výstavbu “chemičky“ vzaly za své, dávno pryč je i protestní otevřený dopis těchto tří zákonodárců, který odeslali svému předsedovi Fialovi.

KSČM ale občany a jejich protestující sdružení, odmítající realizaci tohoto zcela nevhodného projektu pro region, i nadále podporuje a tuto svoji cestu neopustí!

A právě protestními aktivitami široké občanské veřejnosti, kterým se mj. nelíbily plánované obrovské dopravní dopady na okolní obce, byla vláda přinucena slevit a zmenšit plochu plánované průmyslové zóny na necelých 300 hektarů. Dále také přislíbila, že se bude v okolí továrny investovat do silniční i železniční infrastruktury. Podbízí se sliby investic i do občanské vybavenosti.

Jenže této vládě a jejím politikům již věřit nelze!

Při protlačování projektu tzv. na sílu nemůže obstát ani argument, že další spolupráce s firmou Volkswagen je v klíčovém zájmu ČR a v Líních se stavět prakticky musí, neboť bez realizace "Gigafactory" by mohla být dokonce ohrožena výroba „německých“ automobilů u nás. Jak si tedy vysvětlit fakt, že například strukturálně postižený Karlovarský kraj by, ústy některých jeho významných politiků, o vybudování továrny tohoto typu stál a zcela jistě by se tam na její výstavbu našla i mnohem vhodnější lokalita?!

Za velice tristní považujeme i radikální proměnu dřívějšího názoru české vlády, že v případě neúspěšného vyjednávání s firmou Volkswagen, se zde nebude stavět nic!

Při jednání Zastupitelstva Plzeňského kraje to na dotaz zastupitele za KSČM Jiřího Valenty několikráte veřejně zopakoval i krajský zastupitel za ODS a současně ministr kultury Martin Baxa. Ministryně obrany Černochová dokonce vyhlásila, že armáda při zamýšleném rušení letiště ustoupí pouze projektu „Gigafactory“.

Dnes ale zodpovědní ministři mluví zcela jinak!

KSČM nesouhlasí se zrušením záložního vojenského letiště v Líních i z důvodu zajištění bezpečnosti naší země!

Zjevně se obávají, že celý projekt šitý dlouhodobě na míru německému výrobci aut, by mohl zkrachovat rozhodnutím samotné firmy, která stále ještě takticky lavíruje také mezi Polskem a Maďarskem, kdy konečné rozhodnutí má být oznámeno do konce roku.

Stanovisko a postoje KSČM k vybudování podnikatelského areálu „Gigafactory“ nedaleko Plzně u obce Líně jsou od začátku zveřejnění záměru výstavby, až po současnost, a to i přes aktuálně podbízivý přístup vlády zainteresovaným obcím, konzistentní a k tomuto projektu veskrze negativní!

Členové Plzeňského Krajského výboru KSČM

 

Autor: 
Plzeňský Krajský výbor KSČM
Zdroj: 
RSDr. Jan Rejfek, tiskový mluvčí Plzeňského KV KSČM