Stanovisko zástupců vlasteneckých stran a organizací Plzeňského kraje

24. 1. 2024

Dne 23.1.2024 se v Plzni sešli na svém 3. jednání zástupci vlasteneckých stran a organizací Plzeňského kraje - Komunistické strany Čech a Moravy, Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska, Českého svazu bojovníků za svobodu a Svazu protifašistických bojovníků.

Společně posoudili současnou vnitrostátní i mezinárodní situaci a přijali následující stanovisko:

„Se vší rozhodností odsuzujeme konání české vlády v čele s premiérem Fialou, ministryní obrany Černochovou, ale i prezidenta Petra Pavla k další eskalaci válečného konfliktu na Ukrajině, ke kterému dali svůj souhlas na jednání vrcholných představitelů NATO v Bruselu ve dnech 17. - 18.1.2024.

Českou republiku na tomto zasedání zastupoval náčelník generálního štábu Armády České republiky generálporučík Karel Řehka, který  tam  tlumočil stanovisko nejvyšší české politické reprezentace, která dává souhlas k dalším provokacím armád NATO na hranicích Ruské federace a k další eskalaci a prodlužování válečného konfliktu na Ukrajině! 

Důrazně upozorňujeme na to, že generál Řehka svým jednáním i svými různými mediálními výstupy žene Českou republiku do války! Jeho militantní fanatismus v nejvyšší armádní funkci neodpovídá zájmům široké české veřejnosti ani naší země. Je zvláštní, že  zástupce  Armády ČR dostává tak výrazný prostor v mediích a svými výstupy porušuje apolitičnost naší armády. Měl by být proto nahrazen v této funkci, nejen někým uvážlivějším, ale především někým, kdo ctí tradice české armády při obraně vlasti a vůli českého lidu. Dokud je čas!“