V Hanoji proběhlo 22. Shromáždění Světové rady míru za účasti delegátů a delegátek z více než 50 zemí a řady mezinárodních organizací

4. 12. 2022

Ve dnech 21. - 26. 11.2022 se uskutečnilo ve vietnamské metropoli Hanoji 22. Shromáždění Světové rady míru (WPC). Klíčové jednání největší mezinárodní mírové struktury, na které navazuje řada dalších aktivit, se konalo na pozvání Vietnamského mírového výboru. 

Na zasedání se jako nový viceprezident WPC představil také místopředseda ÚV KSČM Milan Krajča, který vystoupil s diskusním příspěvkem na téma eskalace válečného nebezpečí v Evropě, mezinárodní kampaň "ANO MÍRU! NE NATO" a odmítnutí cizích vojenských základen na území České republiky.

Světová rada míru je největší a nejaktivnější mezinárodní mírovou strukturou. Vyvíjí činnost ve více než 100 zemích světa. Soustavně využívá svůj poradní statut v OSN a působí i při řadě dalších mezinárodních organizací (jako například Hnutí nezúčastněných zemí, Africká unie či Liga arabských států).

Intenzivně spolupracuje se svými partnerskými organizacemi, jako jsou Světová federace demokratické mládeže, Světová odborová federace nebo Mezinárodní demokratická federace žen.

V přijatém prohlášení 22. Shromáždění Světové rady míru se mimo jiné konstatuje: "Světová rada míru bude pokračovat v jednotném zápase za mír, spravedlnost, národní suverenitu a společný pokrok, za svět bez okupací, útlaku, kolonialismu, vykořisťování, imperialismu a válek." 

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek ÚV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM