V Plzni se uskutečnila dne 30.8.2021 tisková konference KSČM před parlamentními volbami 8. - 9. 10.2021

1. 9. 2021
Video: 

Fotogalerie

Pohled na předsednický stůl, zleva s. Ing. RSDr. Karel Kvit - místopředseda KV KSČM a předseda MěV KSČM Plzeň, vedle něj Jaroslav Rehák z Klatov - 3. na kandidátce, dále PhDr. Ing. Mgr. et Mgr. Jiří Valenta, DBA - lídr kandidátky a vpravo RSDr. Josef Švarcbek z Plané - 2. na kandidátce
Zleva lídr kandidátky - Jiří Valenta, vpravo Josef Švarcbek - 2. na kandidátce
Zleva Jaroslav Rehák - 3. na kandidátce, vpravo lídr kandidátky - Jiří Valenta
Zleva Karel Kvit - místopředseda KV KSČM, vpravo Jaroslav Rehák - 3. na kanditáce
Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM