V Plzni se uskutečnilo 2. zasedání Plzeňského KV KSČM

23. 6. 2020

Hlavním bodem 2. zasedání Krajského výboru KSČM dne 22. června 2020 byla příprava voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje a do Senátu Parlamentu České republiky v říjnu letošního roku.

Po obšírné diskusi byl schválen volební program KSČM pro Plzeňský kraj na roky 2020-2024 se kterým půjde KSČM do krajských voleb. Ten je rozčleněn do 10 oblastí.

Priority volebního programu KSČM tvoří otázky - bezpečnosti, zdravotnictví a sociální jistoty.

Plénum KV KSČM potvrdilo celkové složení kandidátní listiny pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje. Povede jí současný poslanec PhDr. Ing. Jiří Valenta, DBA. 

Ing. et Ing. Jan Bozděch, Ph.D. - starosta městyse, Mgr. Vladimír Frouz - živnostník, JUDr. František Podlipský - dlouholetý starosta, Ing. Zdeněk Hubka - technik, Jaroslav Rehák - jednatel společnosti a RSDr. Jan Rejfek - bývalý starosta městyse, jsou dalšími v pořadí na kandidátce KSČM.

Plénum dále schválilo tiskovou zprávu k aktuální politické situaci v kraji a plán práce Plzeňské krajské organizace KSČM na druhé pololetí 2020, jehož součástí je předvolební setkání občanů, které se uskuteční ve Dnešicích (P-j), dne 29. srpna 2020.

 

Tisková zpráva k aktuální politické situaci v kraji:

Zdravotnictví v Plzeňském kraji zůstává trvalou prioritou krajských zastupitelů KSČM

Po nedávné rezignaci Josefa Bernarda na post hejtmana, přestože se holedbal všemi možnými úspěchy, včetně nedávno spuštěné nové autobusové flotily v kraji čítající přes 300 nových autobusů (víte, kam plynou zisky této společnosti?), zůstala po něm řada problémů, které jsou strašákem Plzeňského kraje.

Tím hlavním je neutěšená zdravotní péče v některých oblastech kraje, včetně její dostupnosti. Především na Tachovsku, druhém největším okrese v kraji, kdy občané musí jezdit za zdravotní péčí do Stodu nebo Plzně a také na Sušicku. S problémy se potýkají i další nemocnice, domažlická, rokycanská i ta nejnovější, klatovská. Nelze souhlasit s dotováním soukromých nemocnic na úkor těch, kterým je kraj zřizovatel. Přestože dosluhující vedení kraje neprosadilo fúzi nemocnic a zdravotnických zařízení, stále hrozí, že tato varianta bude na pořadu dalších snah pravice. Navrhovaní zastupitelé za KSČM jsou připraveni prosadit koncepci, která bude hodna zajištění zdravotní péče 21. století, včetně její dostupnosti a rovnosti pro všechny občany kraje stejně na rozdíl od Josefa Bernarda, který se stal dalším politickým přeběhlíkem, což jasně dokazuje, že do levicové ČSSD vůbec nepatřil. A tak mu snad útěchou zůstane fotografie „Dvorany slávy“ umístěná ve vestibulu úřadu kraje.

Plénum Plzeňského Krajského výboru KSČM, v Plzni dne 22. 6. 2020

Autor: 
RSDr. Jan Rejfek
Zdroj: 
Tiskový mluvčí Plzeňského KV KSČM