V Plzni se uskutečnilo 8. zasedání pléna KV KSČM

25. 9. 2019

V pondělí, dne 23.9.2019, se uskutečnilo v budově KSČM v Plzni, od 16:00 hodin, 8. zasedání KV KSČM. Na programu jednány byly důležité body.

V úvodu zasedání proběhla slavnostní událost, kdy se jednání zúčastnil bývalý europoslanec za KSČM z Plzně, MUDr. Jiří Maštálka. KV KSČM mu při této příležitosti poděkoval za jeho dlouholetou práci pro stranu v zodpovědných stranických i zastupitelských funkcích. Při této příležitosti mu předal předseda KV KSČM jménem krajské organizace KSČM dárkový koš.
Jiří Maštálka byl v předchozím období předsedou MěV KSČM v Plzni, členem KV i ÚV KSČM, byl nějaký čas i místopředsedou ÚV KSČM, zastupitelem města Plzeň, poslancem Federálního shromáždění – Sněmovny lidu, později české části Sněmovny národů, poté byl poslancem Parlamentu ČR a následně Europoslancem za KSČM v Bruselu a to tři volební období od roku 2004 do letošního roku. V roce 2019 již do Europarlamentu nekandidoval.
Jiří Maštálka poděkoval členům KV KSČM za spolupráci v předchozích 29 letech s tím, že řekl, že to vždy byla spolupráce korektní a soudružská. MUDr. Jiřímu Maštálkovi je letos 63 let. Po skončení mandátu europoslance se vrátil ke svému původnímu povolání lékaře kardiologa a nyní vykonává lékařskou praxi na kratší úvazek na kardiologickém oddělení jednoho zdravotnického zařízení mimo Plzeň.

KV KSČM schválil materiál s názvem „Postup krajské organizace KSČM pro přípravu na volby do krajského zastupitelstva Plzeňského kraje v roce 2020“. Tyto volby se budou konat po čtyřech letech, cca za rok, předpokládá se, že v říjnu roku 2020. Kandidátka KSČM bude mít 45 kandidátů, je potřeba však mít připraveno 50 návrhů pro případ, že by někdo z navržených kandidátů do voleb se vzdal kandidatury, či z jiného důvodu nemohl kandidovat.
Návrhy na kandidáty by měly vzejít z jednání výročních členských schůzí, které probíhají od září v jednotlivých ZO KSČM v kraji. Pořadí kandidátů z jednotlivých okresů vzejde z jednání okresních konferencí KSČM, které budou probíhat od listopadu 2019 do ledna 2020.
Diskuse se vedla k otázkám finálního sestavování kandidátky, kterou bude schvalovat krajská konference KSČM a k přípravě volebního programu KSČM. Další diskuse směřovala na téma úkoly strany ve veřejném prostoru v období do voleb, jednoty strany, propagaci kandidátů a strany před volbami.

V dalším bodu byl schválen materiál s názvem Politicko-organizační zabezpečení konání krajské konference KSČM, která se uskuteční v sobotu, dne 22.2.2020, od 09:30 hodin v Plzni v budově KSČM. Na tuto konferenci budou volit jednotlivé okresní konference KSČM delegáty podle klíče 1:100. Krajské konference budou předcházet jednání XI. sjezdu KSČM v roce 2020.

KV KSČM projednal průběžnou informaci o dosavadním průběhu výročních členských schůzí ZO KSČM v kraji. Jednal o obsahu jejich jednání, připomínkách a námětech pro vyšší stranické orgány a o průměrné účasti členů a účasti zástupců vyšších stranických orgánů na těchto schůzích. Vzal informaci na vědomí s tím, že průběh výročních členských schůzí je teprve v počáteční fázi.

KV KSČM projednal výsledky hospodaření KV KSČM za 1. pololetí roku 2019, včetně stanoviska Krajské revizní komise. Dále projednal návrh rozpočtu KV KSČM na rok 2020.

KV KSČM projednal závěrečnou zprávu o přípravě a průběhu 7. ročníku Letního tábora dětí na šumavkém Kamzíku, který organizoval OV KSČM Klatovy za podpory KV KSČM. Příští rok se bude opět konat tento LTD v termínu 1.7. – 10.7.2020.

KV KSČM projednal informaci o práci klubu krajských zastupitelů KSČM v mezidobí od 06/2019, kdy se řešila otázka fúze nemocnic Plzeňského kraje do jednoho subjektu navržená hejtmanem Bernardem, která nakonec nebyla schválena. Byla proti tomu i petice zdravotníků a občanů kraje. KSČM byla proti této fúzi. Dále byla podána informace kolem plateb lékařů, kteří dojíždějí do Sušice z Klatov. Hovořilo se i o nepřiměřeně vysokých finančních odměnách některých členů Zdravotnického holdingu, tuto otázku bude klub zastupitelů KSČM nadále řešit.

Byla projednána informace o průběhu Slavnosti Haló novin 21.9.2019 v Praze. Informace o akci je zveřejněna na jiném místě těchto www stránek.

Byla projednána informace o průběhu a obsahu Litoměřického odborného semináře KSČM v Lovosicích z 21.9.2019.

Byla projednána informace o konání 46. Pražské teoretické konference, která se uskuteční dne 12.10.2019, od 09:00 hodin v budově ÚV KSČM v Praze s mezinárodní účastí, na téma: Jednota a součinnosti komunistického hnutí v boji proti antikomunismu, válečnému nebezpečí, za sociální pokrok.

Bylo schváleno organizování besedy se členy marxistické levice Velké Británie, která se uskuteční 14.10.2019 od 15.00 hodin v Plzni, v budově KSČM. Podrobnosti budou ještě upřesněny v pozvánce na akci.

Bylo schváleno organizování besedy s fotografem redakce Haló novin Romanem Blažko, členem KSČ, který letos kandidoval do Evropského parlamentu na KL KSČM , k dění na Ukrajině. Beseda se bude konat 24.10.2019 od 15:00 hodin v budově KV KSČM v Plzni.

Byla projednána a schválena personální změna. Novým členem KV KSČM za okresní organizaci Plzeň-sever se stal nový předseda OV KSČM Plzeň-sever Ing. Karel Karlovec. Nahradil s. Radka Jaroše, který se v předcházejících dnech stal členem ÚV KSČM za okres Plzeň-sever.

Fotogalerie

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM