V Plzni se uskutečnilo v pondělí dne 25.9.2023, od 16:00 hodin, řádné zasedání Plzeňského Krajského výboru KSČM

26. 9. 2023

Na programu jednání byla řada důležitých bodů:

* Byla projednána podrobná informace o dosavadním průběhu a výsledcích jednání výročních členských schůzí Základních organizací KSČM v jednotlivých okresních organizacích KSČM, které probíhají v tomto období do 10.10.2023 v Plzeňském kraji. 

* Byla projednána informace o přípravě okresních a krajské konferenci KSČM, které proběhnou v Plzeňském kraji do konce roku 2023

* Byla projednána informace o doposud proběhlých a připravovaných protivládních demonstracích KSČM v Plzeňském kraji v roce 2023 a jejich výsledcích ve veřejném prostoru. KSČM organizovala v roce 2023 v každém okrese Plzeňského kraje veřejnou protivládní demonstraci. 

* Nejbližší veřejná demonstrace KSČM se uskuteční v pondělí, dne 2.10.2023, v Tachově, na Náměstí míru, od 15:00 hodin. Na demonstraci vystoupí Kateřina Konečná, europoslankyně a předsedkyně ÚV KSČM a další známé levicové osobnosti.

* Byla projednána podrobná informace o přípravě KSČM na volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční v červnu 2024. Byla současně projednána informace o stavu jednání s různými levicovými subjekty a o stavu přípravy možné společné kandidátky KSČM s dalšími levicovými subjekty pro tyto volby. Plzeňský KV KSČM vysílá k dnešnímu dni na tuto kandidátku jednoho svého zástupce. Kandidátní listina bude celostátní a bude mít 21 kandidátů.

* Byla projednána informace o stavu příprav KSČM v Plzeňském kraji na volby do Krajské zastupitelstva, které se uskuteční v říjnu 2024

* Byla projednána informace o stavu hospodaření KV KSČM za I. pololetí r. 2023, včetně stanoviska Krajské Revizní komise k výsledkům hospodaření.

* Bylo schváleno politické stanovisko KV KSČM k projektu GIGAFACTORY Líně

* Byla vzata na vědomí informace o činnosti zastupitelstva Plzeňského kraje v mezidobí

* Byla vzata na vědomí ústní informace o zasedání a výsledcích jednání „Vlasteneckého fóra Plzeňského kraje“, jehož je KSČM součástí, vedle dalších společenských organizací a jednotlivců, které se podrobně zaobíralo otázkou „Fašizace české společnosti a válka na Ukrajině“.

* Na jednání byla podána informace z jednání Vnitrostranické komise ÚV KSČM a o úkolech z toho vyplývajících pro Plzeňský krajský výbor KSČM

* Byla projednána informace z jednání pléna ÚV KSČM, které se uskutečnilo v sobotu 23.9.2023 v Praze. Projednávalo se úvodní vystoupení předsedkyně ÚV KSČM k aktuální politické situaci, ale i informace předsedkyně k tvorbě kandidátky k volbám do Evropského parlamentu. Z Plzeňského kraje vystoupili v diskusi na zasedání ÚV KSČM v Praze 2 členové z okresů našeho kraje, byla projednána i informace o obsahu jejich vystoupení.

V diskusi k jednotlivým bodům programu vystoupila řada členů KV KSČM. 

* Na závěr bylo jednomyslně přijato usnesení ze zasedání.  

Autor: 
Mediální úsek Plzeňského KV KSČM
Zdroj: 
Jednání Plzeňského KV KSČM